Werk&Mantelzorg

Roche Nederland B.V.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 december 2018

Roche zet zich al 120 jaar vol overgave in om doorbraken voor patiënten te realiseren. Daarbij richten we ons op aandoeningen die nog veel aandacht behoeven, zoals kanker, reuma en MS. Door bundeling van de krachten op het gebied van zowel diagnostiek als geneesmiddelen, zijn wij beter in staat dan welk bedrijf dan ook om personalised healthcare tot realiteit te maken. Er werken 180 mensen bij Roche.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Roche Talk voor medewerkers voor creëren van meer bewustzijn over het onderwerp mantelzorg;
 • Via ons digitale nieuwskanaal verstrekken van video over het onderwerp mantelzorg;
 • Video over mantelzorg online beschikbaar gesteld via digitale nieuwskanaal;
 • Werkgroep mantelzorg, die verschillende initiatieven neemt;
 • Mantelzorg Café 1 x per 6 weken;
 • Werkbijeenkomst met mantelzorgende collega’s;
 • Uitreiking erkenning tijdens Town Hall meeting, in aanwezigheid van alle medewerkers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s

 • Mantelzorg Google- Community om onderling ervaringen en tips te delen vragen te stellen;
 • Mantelzorgbijeenkomst, delen van ervaringen;
 • Leadership platform met alle leidinggevenden om elkaar te informeren, info te delen en of advies te vragen;
 • Loopbaanprogramma volgens het Check-ins 4Cs (Connections/Capabilities/Contribution / Career) principe;
 • Als oorspronkelijk familiebedrijf is er een zorgzame, informele werkcultuur: korte lijnen en verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Roche prefereert een maatwerkoplossing; medewerkers en leidinggevende vinden gezamenlijk een passende oplossing, waarbij HR ‘gelijke behandeling’ voor Roche breed bewaakt;
 • Het werk zelf organiseren waar mogelijk;
 • Thuiswerken;
 • Flexibele werktijden;
 • Roche biedt medewerkers verschillende activiteiten aan op het gebied van gezondheid en vitaliteit, waaronder: mindfulness, periodiek medisch onderzoek en schouder- en nekmassage.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We besteden regelmatig aandacht aan mantelzorg, met name tijdens/rond de dag van de mantelzorg;
 • De module M-power van Werk&Mantelzorg is beschikbaar op Mantelzorg Google- Community;
 • Passage mantelzorg in personeelshandboek;
 • Roche heeft het Certificaat “Top Employer” en een hoge medewerkerstevredenheid score.

Voor meer informatie over de aanpak van Roche kunt u contact opnemen met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl

Roche Nederland B.V. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties