Werk&Mantelzorg

’s Heeren Loo Zuid-Holland Noord

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 maart 2019

Met alles wat wij weten en kunnen, zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden. En dat is niet voor niets. Want al meer dan 125 jaar ondersteunen wij mensen met een verstandelijke beperking in heel Nederland. Dat doen wij met hart en ziel. We gaan uit van de dromen van onze cliënten. En van de jarenlange ervaring en kennis van ouders en verwanten.  Er werken 2300 medewerkers bij ’s Heeren Loo Zuid-Holland Noord.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Met een werkgroep is gekeken hoe het thema ingebed kan worden in HR beleid. Mooi werk betekent namelijk ook aandacht voor mantelzorg.
 • Beide regiodirecteuren zijn enthousiast en betrokken bij het thema.
 • Het thema is als strategisch thema opgenomen in het regionale jaarplan en sluit aan bij het landelijke HR thema fitte en tevreden medewerkers.
 • Er is een bijeenkomst voor werkgevers in de Bollenstreek door ’s Heeren Loo Noordwijk gehost om hen te informeren over het thema en de deelname aan het project te bekrachtigen.
 • Op 9 november is er een high tea voor mantelzorgers georganiseerd in lunchcafe Deksels. Hier zijn ervaringen, tips en verhalen gedeeld.
 • Er is een nulmeting houden onder medewerkers naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
  Er zijn workshops over het thema voor leidinggevenden gehouden op 26 maart. En daarna volgt informatie naar medewerkers.
 • Op intranet staat informatie waar men terecht kan voor ondersteuning intern en extern.
 • We brengen onze medewerkers op de hoogte van de workshop die er in de gemeente wordt georganiseerd over het combineren van werk en mantelzorg.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 11 maart voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. Dit doen we via onze nieuwsbrief en leidinggevenden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor medewerkers en workshop voor leidinggevenden.
 • Het thema wordt meegenomen in jaargesprekken met de medewerkers bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van het personeelsbeleid en het thema mantelzorg is opgenomen in bestaand HR beleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en medewerker kijken samen in overleg wat mogelijk is aan maatwerkoplossingen.
 • Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld aanpassing in roosters en/of werktijden, (tijdelijk) minder werken.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO.
 • Wij vinden praten over mantelzorg vanzelfsprekend.
 • We verwijzen zo nodig medewerkers door naar bijvoorbeeld de gemeente, maatschappelijk werk, voorlichtingsbijeenkomsten etc.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn. Wij willen als werkgever mantelzorgers zowel organisatorisch als sociaal emotioneel ondersteunen zodat zij werk en zorg kunnen blijven combineren.
 • Informatie is beschikbaar op intranet en bij de afdeling HR.
 • Het thema mantelzorg is onderdeel van ons vitaliteits- en duurzame inzetbaarheidsbeleid / HR beleid en van het regionale jaarplan.
 • We wijzen medewerkers op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 • We besteden jaarlijks extra aandacht aan het thema op de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk.

Voor meer informatie over de aanpak van ’s Heeren Loo Zuid-Holland Noord kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

's Heeren Loo Zuid-Holland Noord is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties