Werk&Mantelzorg

Sedna

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 december 2012

Welzijngroep Sedna is een professionele welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen. Ze hebben 155 medewerkers in dienst verspreid over 30 vestigingen. De hele organisatie heeft aandacht voor het thema werk en mantelzorg.

Welke concrete acties zijn er uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema

  • Onderwerp is besproken met alle teamleiders en in alle teams
  • Memo verstuurd over het onderwerp naar alle medewerkers
  • Onderzoek/ nulmeting gehouden onder het personeel
  • Posters over het thema opgehangen door de organisatie
  • Uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met manager en teamleiders
  • Memo verstuurd naar de medewerkers over de uitkomsten van het onderzoek en vervolgstappen besproken.

 

Welke concrete stappen zijn gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Mantelzorg staat op de agenda tijdens gesprekken tussen teamleider en medewerkers
  • Gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
  • Het onder de aandacht brengen van mogelijke faciliteiten en regelingen bij de teamleiders, zoals zorgverlof, flexibele werktijden.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Sedna is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties