Sint Jozefoord

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 6 juni 2017

Bij Sint Jozefoord staat de mens centraal. De verbondenheid tussen medewerkers, vrijwilligers, de cliënten, familie en vrienden is groot. Wij vinden niet alleen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze cliënten, maar ook van onze medewerkers en vrijwilligers erg belangrijk. Met andere woorden, Sint Jozefoord wil een goede werkgever zijn door medewerkers de voorwaarden en mogelijkheden te bieden om het werk nu én in de toekomst te kunnen blijven verrichten. Dat begint door niet alleen te kijken naar de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers, maar juist door te kijken naar hun talenten en hoe deze talenten het beste ingezet kunnen worden. Sint Jozefoord is een organisatie waar je ideeën ertoe doen, waar overleglijnen kort zijn en je een verschil kunt maken. Bij Sint Jozefoord werken 240 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Zorg voor de werknemer met mantelzorgtaken
  Allereerst is er een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen wat de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers is en welke ondersteuningsmogelijkheden al aanwezig zijn.
 • Zicht op mantelzorg, zicht op jezelf!
  Met de gegevens uit het eerste onderzoek is een groep van 13 medewerkers aan de slag gegaan met als uiteindelijk doel een mantelzorgvriendelijk beleid. Daarnaast zijn zij als ‘mantelzorgambassadeurs’ aan de slag gegaan in de organisatie.
 • Communicatie medewerkers
  Maandelijks wordt er aandacht gegeven aan het thema door het plaatsen van interviews, weetjes en tips over mantelzorg in het personeelsblad. Ook posters over het thema worden opgehangen door de organisatie om bewustwording te realiseren.
 • Mantelzorgcoach voor de medewerkers
  Er is een mantelzorgcoach aangesteld, die via alle afdeling overleggen het thema ter sprake brengt en heeft gebracht. Daarnaast is er wekelijks een inloopspreekuur.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt besproken in het ontwikkelgesprek (functioneringsgesprek).
 • Procedure ‘zicht op mantelzorg, zicht op jezelf!’ een middel waarin mantelzorgers ondersteund worden en waar maatwerkafspraken gemaakt worden om mantelzorg en werk optimaal te kunnen combineren zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid van de medewerker.
 • Er worden workshops gegeven voor leidinggevenden en werkende mantelzorgers.
 • Er is een mantelzorgcoach aangesteld.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Aangepaste werktijden
  Bijvoorbeeld vroeger of juist later beginnen, een langere pauze, werken op andere tijden/dagen.
 • Meer werken op minder dagen
  Waardoor de mantelzorger een dag(deel) vrij heeft per week.
 • Thuiswerken
  De mogelijkheid om thuis te werken.
 • Overuren sparen/ verlof uren sparen
  Waardoor uren opgenomen kunnen worden bij onverwachte zorgsituaties.
 • (Tijdelijk) een ander minder belastend takenpakket/minder verantwoordelijkheden
  Waardoor de belastbaarheid meer verdeeld zou kunnen worden, bijvoorbeeld tijdelijk minder fysiek zware cliënten verzorgen.
 • (Tijdelijk) wisselen van afdeling
  Het tijdelijk wisselen van afdeling. Bijv. van een psychogeriatrische afdeling naar een somatische afdeling.
 • Contract (tijdelijk) aanpassen
  Zodat bijvoorbeeld (tijdelijk) meer tijd besteed kan worden aan de mantelzorgtaken.
 • Extra geld door verkoop (bovenwettelijke vakantie uren)
  Op het moment dat de medewerker wil beschikken over extra salaris is het mogelijk om de (extra) bovenwettelijke vakantie uren te verkopen.
 • Preventief spreekuur met de bedrijfsarts
  Om het werk in combinatie met mantelzorg en de daaruit vloeiende werkomstandigheden en gezondheidsklachten te bespreken.
 • Yogales
  Yoga maakt het lichaam soepeler, verbetert je fysieke en geestelijke gezondheid en helpt pijn– en stressklachten te voorkomen. Medewerkers kunnen op Sint Jozefoord yoga volgen. Om op deze wijze meer evenwicht te brengen tussen lichaam en geest. Of gewoon een moment van ontspanning te kunnen bieden.
 • Schilderles
  Sint Jozefoord biedt medewerkers schilderles aan om even te ontspannen op een creatieve manier. Volop bezig met lijnen en kleuren, met plezier aan het werk met het proces. In het eigen atelier van Sint Jozefoord kunnen medewerkers aan de slag met schilderen. “Even uit je hoofd gaan, even niet bezig zijn met zorgen”.
 • Mindfulness
  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mindfulness een waardevolle interventie kan zijn om de stress te verminderen die de zorg van een naaste met zich mee kan brengen. Behalve tot stressvermindering kan mindfulness ook het gevoel geven meer grip op het leven te hebben. Om deze reden biedt Sint Jozefoord medewerkers mindfulness aan.
 • Bedrijf Cultureel abonnement (onderdeel van het meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket)
  Met het bedrijf cultureel abonnement stimuleert Sint Jozefoord haar medewerkers om ontspanningsmomenten te nemen. Middels het abonnement hebben medewerkers toegang tot kortingen voor films, hotels, festivals, toneel-, dans-, cabaret-, kinder- en familievoorstellingen, musicals, concerten musea, restaurants en nog veel meer.

Naast de ondersteuningsregelingen en middelen is het ook mogelijk om met kleine aanpassingen de combinatie werk en mantelzorg mogelijk te maken. Een aantal voorbeelden zijn:

•    Gelegenheid om op het werk te bellen met thuis of met instanties.
•    Bereikbaar mogen zijn tijdens het werk (telefoon meenemen tijdens het werk).
•    Mogelijkheid om afspraken met behandelaars in werktijd te plannen.
•    Geen vragen vanuit de afdeling, collega’s of leidinggevende om extra te werken.

Natuurlijk zijn er nog legio meer voorbeelden die medewerkers kunnen helpen om de combinatie werk en mantelzorg mogelijk te maken. Belangrijk is dat medewerker én leidinggevende hierover in gesprek gaan.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

•    Op medewerkers niveau:
o    In het Arbeidsvoorwaardengesprek wordt het thema aangekaart.
o    Worden de ondersteuningsregelingen bekend gemaakt.
o    Is er een procedure mantelzorgbeleid ‘Zicht op mantelzorg, zicht op jezelf!’.
•    Op afdelingsniveau:
o    Wordt er in het teamoverleg aandacht aan het thema besteed.
•    Op organisatieniveau:
o    Jaarlijks wordt in het medewerkeronderzoek het thema “mantelzorgers” als extra dwarsverband opgenomen.
o    Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de mantelzorgers en hun collega’s, waarbij het combineren           van werk en mantelzorg centraal staat.
o    Er wordt structureel een artikel rondom werk en mantelzorg gepubliceerd in het personeelsblad ‘Inzicht’.
o    Er is aandacht voor het thema rond de Dag van de Mantelzorg.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Peggy Voets, HR adviseur, mail:  P.Voets@jozefoord.nl of tel: 073-5342487.

Sint Jozefoord is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties