Werk&Mantelzorg

Sociom

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 december 2016

Sociom zet mensen in hun kracht, herkent talenten en brengt ze in beweging. Wij geven aandacht en advies en bieden hulp bij problemen. Sociom omarmt burgerinitiatieven en versterkt deze met de kwaliteiten van sociaal werk. Bij Sociom werken 70 mensen over 12 vestigingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Het thema wordt besproken tijdens functioneringsgesprek
 • Het thema is besproken met leidinggevenden
 • Het thema is besproken met de OR
 • Het thema is onderwerp van gesprek bij een medewerkersbijeenkomst op 8 december
 • We hebben het aantal mantelzorgers geinventariseerd
 • Het beleid inzake mantelzorg is op Intranet geplaatst en bij medewerkers bekendgemaakt

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek
 • Op 8-12 wordt tijdens een bijeenkomst voorlichting gegeven over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is besproken met leidinggevenden

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Inzet individueel keuzebudget voor extra verlof
 • Inzet loopbaanbudget voor extra verlof
 • Cao regelingen mbt zorgverlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens functioneringsgesprekken. Er wordt naar gevraagd op het voorbereidingsformulier tbv functioneringsgesprek en meegenomen in het gesprek.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • De mogelijkheden zijn besproken in de OR en er is beleid in voorbereiding.
 • Er wordt geïnventariseerd om hoeveel medewerkers het gaat binnen de organisatie.
Sociom is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties