Werk&Mantelzorg

Sportfondsen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 29 november 2017

Exploitant in de sport, welzijn en recreatie branche met een grote maatschappelijke betrokkenheid die streeft naar optimale waarde voor alle belanghebbenden door effectieve inzet van mensen en middelen. We willen gezien worden als een kwaliteitsorganisatie met een goede reputatie, een krachtig netwerk en plezier in wat we doen. In totaal werken er 25 personen bij Sportfondsen, verdeeld over 4 locaties.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema? 

 • Bijeenkomst voor alle medewerkers over het thema werk en mantelzorg. 
 • Brochures/informatie verspreid. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema werk en mantelzorg is onderdeel van de functioneringsgesprekken. 
 • Bij Sportfondsen is een cultuur waarbij altijd rekening gehouden wordt met zorgtaken van medewerkers. Het thema mantelzorg is bespreekbaar in het team en tussen leidinggevende en medewerker. Waneer sprake is van (intensieve) zorgtaken, wordt gezocht naar (maatwerk)oplossingen. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregel?

 • Werktijden in overleg.
 • Tijdelijk minder of niet werken.
 • We gaan altijd samen in gesprek om tot een goede oplossing te komen. 

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg is onderdeel van de CAO. 
 • In het personeelsreglement van Sportfondsen Nederland staat een gedeelte over mantelzorg. Dit is voor iedereen inzichtelijk.
 • Mantelzorg is onderdeel van de functioneringsgesprekken. 
 • Jaarlijks op of rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november) wordt aandacht aan het thema besteed. 

Anita de Vos ontvangt de Erkenning uit handen van wethouder Conny Miermans. 

 

www.sportfondsenborsele.nl

Sportfondsen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties