Werk&Mantelzorg

Stichting BiblioPlus

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 juni 2020

BiblioPlus is een actieve, ondernemende bibliotheekorganisatie in het Land van Cuijk en De Maasduinen. Onze missie is dat iedereen toegang heeft tot de kennis en informatie om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. We vervullen hiermee een belangrijke maatschappelijke functie en stimuleren mensen om zich te blijven ontwikkelen. We zetten ons hiervoor in met 36 medewerkers en 300 vrijwilligers vanuit 7 bibliotheekvestigingen en 5 servicepunten.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Door programmaregisseurs is het thema mantelzorg ingebracht in de teams van de verschillende vestigingen.
 • Informatie over mantelzorg is gegeven op intranet, waaronder een verwijzing naar het HR-handboek waarin een paragraaf mantelzorg is opgenomen.
 • Het verkrijgen van de erkenning wordt benut om mantelzorg opnieuw onder de aandacht te brengen van de medewerkers. Dit onder andere tijdens de halfjaarlijkse medewerkersbijeenkomst.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • In de jaargesprekken tussen leidinggevende en medewerker is de balans tussen privé en werk een vast thema. Het verlenen van mantelzorg en de mogelijke invloed op het werk komen hierbij aan de orde.
 • In teamoverleggen (per vestiging of per programmalijn) is ruimte om (veranderingen in) persoonlijke omstandigheden te delen. Uiteraard beslist de individuele medewerker welke informatie hij/zij wil delen met de leidinggevende en collega’s.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Gebruikmaking van de wettelijke verlofregelingen voor zorgverlof. In sommige functies is de flexibiliteit groot en heeft de medewerker veel invloed op de eigen agenda. In die situatie lukt het medewerkers vaak om tot een goede verdeling van werk en mantelzorg te komen. In andere functies kan het helpen om de roostering aan te passen. In dat geval probeert de leidinggevende met de medewerker tot een maatwerkafspraak te komen. De leidinggevende heeft daarbij aandacht voor de herverdeling van werkzaamheden, zodat geen langdurige werkdrukverhoging bij directe collega’s ontstaat.
 • Op verzoek van een medewerker kan de werkgever meewerken aan het tijdelijk verlagen van de uren in de arbeidsovereenkomst.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Onze medewerkers zijn via intranet geïnformeerd over het onderwerp Mantelzorg in ons HR-handboek.
  Hierin is een speciale paragraaf mantelzorg opgenomen.
 • Het thema komt aan de orde in de jaargesprekken tussen leidinggevende en medewerker; daarnaast is mantelzorg jaarlijks een gespreksthema tussen directie en ondernemingsraad.
 • BiblioPlus is actief als partner in het Mantelzorgbeleid van de samenwerkende organisaties binnen de regio Land van Cuijk. Zo werkt BiblioPlus nauw samen met Centrum Mantelzorg in het kader van het Geheugenhuis in de Bibliotheek.

Voor meer informatie over de aanpak van Stichting BiblioPlus kunt u contact opnemen met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl

Stichting BiblioPlus is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties