Werk&Mantelzorg

Stichting Bibliotheek Oostland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 30 november 2018

De bibliotheek stelt zich ten doel: een centrum te zijn voor educatie, informatie, cultuur en ontmoeting, recreatie en heeft lokaal sociaal beleid voor alle inwoners in de regio om daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid en het versterken van de sociale verbanden. Er zijn 7 vestigingen en er werken 35 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Presentatie van Mantelzorgorganisatie in het MT-overleg over wat mantelzorg inhoudt en welke invloed dit op het werk kan hebben.
 • Daarna is het thema werk en mantelzorg besproken in de diverse werkoverleggen per vestiging. Dit geldt ook voor de vakteams (Jeugd & Jongeren en Volwassenen).
 • Mantelzorg is standaard opgenomen in de CAO.
 • Informatie over mantelzorg is te vinden op onze Personeelsschijf. Hierop staat alle benodigde informatie over kort en/of langdurend (mantel)zorgverlof en hoe dit aan te vragen. Ook staat hier info over de CAO en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Leidinggevende is op de hoogte van de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren.
 • Thema wordt jaarlijks besproken in het functioneringsgesprek.
 • Thema wordt 1x per 2 jaar besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.
 • Daarnaast wordt mantelzorg besproken in bilaterale overleggen en als de gelegenheid daarom vraagt.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie.
 • Tijdelijk minder werken.
 • Thuiswerken.
 • Verlofregelingen (calamiteiten, kort- en langdurig zorgverlof).

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Mantelzorg is als onderwerp opgenomen in de VOB CAO.
 • Mantelzorg is een van de onderwerpen die tijdens het functioneringsgesprek besproken wordt. En indien nodig in de bilaterale gesprekken.
 • Leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Voor meer informatie over de aanpak van Bibliotheek Oostland, kunt u contact opnemen met Lenette van Tienhoven, l.vantienhoven@werkenmantelzorg.nl

Stichting Bibliotheek Oostland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties