Werk&Mantelzorg

Stichting Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 juni 2017

Stichting Carrefour is een brede welzijnsorganisatie met het doel om mensen in beweging te krijgen om de eigen vraag en of die van de samenleving op het gebied van het gewone leven op te pakken. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het vinden van oplossingen voor deze vragen. Bij Carrefour werken 49 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De behoefte van de werkende mantelzorger is geïnventariseerd bij medewerkers door middel van een digitale enquête. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kan gezegd worden, dat de medewerkers binnen Carrefour tevreden zijn over de omgang binnen de organisatie met werk en mantelzorg. Enkele opmerkingen zijn er waar nog iets mee gedaan kan worden, om zo nog meer op de behoefte in te kunnen spelen.
 • Brochure ‘Er is meer mogelijk dan je denkt’ ter beschikking gesteld aan medewerkers.
 • Poster 1 op de 6 werknemers is mantelzorger is opgehangen bij de postvakjes van de medewerkers.
 • In de maandelijkse nieuwsflits voor personeel zal aandacht gegeven worden aan het onderwerp. In deze editie zal nogmaals aandacht worden besteed aan het onderwerp werk en mantelzorg. Wanneer spreek je over mantelzorg? Hoe vraag je dit aan, etc?

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In het jaargesprek wordt vanaf 2017 het onderwerp mantelzorg als vast onderdeel opgenomen en besproken.
 • In het Carrefour Café van 2 Maart 2017 is het beleid van Carrefour toegelicht aan medewerkers.
 • In februari 2017 heeft PZ de medewerkers via de mail geïnformeerd over de mogelijkheden rondom o.a. het opnemen van zorgverlof en attendeert hen op de mogelijkheden die het Steunpunt Mantelzorg voor ondersteuning van individuele mantelzorgers heeft. De teamcoördinatoren zijn op de hoogte van de mogelijkheden binnen Carrefour. Wanneer zij vragen hebben, kunnen zij altijd bij personeelszaken terecht.
 • Over het algemeen heerst er een informele sfeer binnen Carrefour. Het onderwerp mantelzorg is niet een onderwerp dat uitgebreid wordt besproken tussen de medewerkers onderling. Wel is er in de meeste gevallen goed contact met de teamcoördinator daarover.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Instrumenten zoals: loopbaanbudget, Individueel Keuze Budget, werkkostenregeling kunnen gebruikt worden om een goede werk-prive balans te bewerkstelligen
 • Kortdurend zorgverlof
 • Langdurig zorgverlof
 • Mantelzorgverlof
 • Flexibele indeling van arbeidstijden en werkzaamheden, eventueel met (gedeeltelijk) thuis werken
 • Arbeidstijden kunnen afgestemd worden op de zorgmomenten

Gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer omtrent mantelzorgtaken bevaten minimaal de volgende punten:
a) Een indicatie van de duur van de mantelzorgtaken
b) De omvang van mantelzorgtaken in uren/ dag/ per week
c) Flexibele indeling van arbeidstijden en werkzaamheden, eventueel met (gedeeltelijk) thuis werken
d) De combinatie van zorg met de arbeidstijden

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De notitie Werk & Mantelzorg wordt toegevoegd aan het Personeelshandboek in 2017. Welke terug te vinden is op intranet.
 • In het jaargesprek wordt het onderwerp mantelzorg besproken.
 • Jaarlijks vanaf 2017 zal aandacht zijn voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Als een werknemer mantelzorg gaat verlenen, treedt de werknemer tijdig in overleg met de werkgever om afspraken te maken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Stichting Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties