Werk&Mantelzorg

Stichting Driestroom

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 juni 2018

Wonen, leren, werken en ontspannen; Driestroom ondersteunt mensen met en zonder beperking bij het realiseren van alledaags geluk. Meedoen in de samenleving, daar gaat het om. De ruim honderd kleinschalige locaties van Driestroom zijn verspreid over de regio’s Arnhem-Nijmegen en Maas & Waal. Er werken 1100 mensen bij Driestroom.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Driestroom heeft gebruik gemaakt van het onderzoek vanuit Werk en Mantelzorg. Vooraf is dit onderzoek aangekondigd via de Stroomlijn, het interne informatiekanaal. Na een zeer goede respons is het thema verder opgepakt en uitgewerkt. Op basis van de resultaten zijn er gesprekken geweest met o.a. het MT en belanghebbenden. Er is een plan van aanpak opgemaakt en er zijn interventies en acties uitgezet. Er zijn berichten uitgegaan via de Stroomlijn en er zijn een aantal bijeenkomsten belegd om de bevindingen met vervolgacties te bespreken. Er is een mantelzorgwijzer opgemaakt die binnen de hele organisatie is verspreid en er worden workshops gegeven.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Is het thema mantelzorg opgenomen in voortgangsgesprekken
 • Komt het thema met regelmaat terug in diverse overleggen
 • Zijn er workshops belegd voor zowel leidinggevenden als werkende mantelzorgers
 • Gaat de tinybot aangeboden worden aan werkende mantelzorgers

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wordt er samen met leidinggevenden en mantelzorgers gezocht naar maatwerkoplossingen
 • Er is ruimte voor aangepaste werktijden (denk aan eerder of juist later starten, lange en korte werkdagen etc.)
 • Verlofsparen
 • Thuiswerken
 • Tijdelijk of permanent van baan wisselen binnen de organisatie mits men aan gevraagde competenties voldoet
 • Praktische afspraken

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • Mantelzorgpassage opgenomen in strategisch personeelsbeleid
 • Mantelzorgpassage opgenomen in format voortgangsgesprekken
 • In de arbeidstijden- en verlofregeling is een passage over mantelzorg opgenomen
 • Er komt frequent (minimaal 4 keer per jaar) een artikel in Stroomlijn
 • Er wordt gewerkt aan een apart item mantelzorg op intranet.
 • P&O, bedrijfsarts en vertrouwenspersoon zijn op de hoogte van het beleid
 • Er is een mantelzorgwijzer die, zonodig, 2 x per jaar een update krijgt
 • Er is een wekelijks telefonisch spreekuur met een mantelzorgmakelaar
 • Steunpunt mantelzorg en gemeente zijn betrokken
 • Er gaat jaarlijks aandacht aan dit thema worden besteed rondom de Dag van de Mantelzorg
Stichting Driestroom is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties