Werk&Mantelzorg

Stichting Elckerlyc

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2016

Het zodanig opvangen en begeleiden van cliënten opdat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en behouden. Bij Stichting Elckerlyc zijn 22 personen werkzaam.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bijeenkomst over het thema met de PVT.
 • Berichten op intranet, in nieuwsbrieven
 • Bijeenkomst – besproken in de team overleggen.
 • Brochures verspreid via intranet
 • Nieuwsberichten zoals bijvoorbeeld de dag van de mantelzorger worden via intranet met alle medewerkers gedeeld.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema is toegevoegd aan het functioneringsgesprek formulier en is een vast bespreek thema geworden tijdens functioneringsgesprek. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen, hierbij zijn alle opties bespreekbaar.
 • Er wordt actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik wettelijke verlofregelingen.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Bld mantelzorg medewerkers toegevoegd aan handboek medewerkers (zie bijlage).

 

 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Angelina Franken (directeur/bestuurder) via 010-435500.

BLD Stichting Elckerlyc

Stichting Elckerlyc is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties