Werk&Mantelzorg

Stichting Eykenburg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

Het is onze missie de bewoners van Den Haag zo goed mogelijk bij te staan om, met de zorg die zij nodig hebben, zo comfortabel mogelijk ouder te kunnen worden. Bij Stichting Eykenburg werken 520 medewerkers en 100 vrijwilligers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten over dit onderwerp zijn in het medewerkersportaal geplaatst.
 • Brochures zijn verspreid.
 • Het thema wordt onder de aandacht gebracht bij leidinggevende tijdens de jaarlijkse inzetbaarheids-/verzuimtrainingen.
 • Werk&Mantelzorg is verbonden met het thema duurzame inzetbaarheid en zal ook in 2019 regelmatig onder de aandacht gebracht worden.
 • Tijdens gesprekken tussen leidinggevende en medewerker, wordt aandacht besteed aan het thema.
 • Tijdens individuele casuïstiek wordt het thema onder de aandacht gebracht, de brochure uitgereikt alsmede specifieke informatie wordt verstrekt.
 • Er zijn folders verspreid over het ondersteuningsaanbod in gemeente Den Haag.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 9 november 2018 ( Dag van de Mantelzorg) voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.
 • In onze personele regelingen zijn de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden opgenomen.
 • We hebben onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het project Mantelzorg werkt van gemeente Den Haag.
 • Medewerkers worden voorgelicht over het thema werk en mantelzorg en het belang van het bespreekbaar (kunnen) maken.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken tijdens de jaarlijkse inzetbaarheids-/verzuimtraining van de leidinggevenden.
 • Het thema is onderdeel van de jaarlijkse functioneringsgesprekken waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.
 • Thema is integraal onderdeel van de duurzame inzetbaarheid.
 • Workshops voor leidinggevenden / workshops voor werkende mantelzorgers.
 • Wordt er bij de leidinggevende bewustwording gecreëerd zodat signalen sneller herkend worden en er op tijd aandacht besteed wordt aan de betreffende medewerker door proactief het gesprek aan te gaan.
 • Doordat de leidinggevende open staat voor deze signalen zal dit ook bij andere werknemers die wel of geen mantelzorger zijn bewustwording creëren, waardoor er een open dialoog ontstaat tussen de werknemers over dit onderwerp.
 • Onze HR- en verzuim functionarissen zijn alert op signalen van overbelasting door mantelzorg

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie
 • Aanpassing in roosters
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken, afhankelijk van functie
 • Gebruik van verlofregelingen volgens CAO VVT en wettelijke regelingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden op het medewerkersportaal.
 • De leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We besteden constant aandacht aan het thema en specifiek rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).
Stichting Eykenburg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties