Werk&Mantelzorg

Stichting Fioretti Teylingen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 februari 2019

De Stichting Fioretti Teylingen bestaat uit zes scholen voor voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek: Fioretti College Hillegom, Fioretti College Lisse, Teylingen College Duinzigt, Teylingen College KTS, Teylingen College Internationale Schakelklas en Teylingen College Leeuwenhorst. Er werken 660 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het Bollenstreek brede project Mantelzorg werkt van gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.
 • We hebben een onderzoek gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer en de uitkomsten gecommuniceerd.
 • Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor ons eigen personeel over het thema werk en mantelzorg, de uitkomsten van het onderzoek en het belang van het bespreekbaar (kunnen) maken.
 • In onze nieuwsbrief is aandacht besteed aan de combinatie werk en mantelzorg en de uitzet van het onderzoek.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • We organiseren een voorlichtingsbijeenkomst over het thema.
 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Het thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De leidinggevende en de medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen, binnen de mogelijkheden van de functie en de aard van het werk. Mogelijke oplossingen zijn:
 • Flexibele werktijden / flexibele roosters (voor zover mogelijk)
 • Thuiswerken, afhankelijk van functie
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Het thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.

Voor meer informatie over de aanpak van stichting Fioretti Teylingen kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl, tel: 06-45108449.

Stichting Fioretti Teylingen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties