Werk&Mantelzorg

Stichting Informele Zorg Twente

Erkend mantelzorgvriendelijke sinds 28 november 2011

Inhoudelijk informatie:

SIZ Twente heeft tien vestigingen en de hoofdvestiging is in Hengelo. Er zijn 28 medewerkers in dienst.

De volgende concrete acties zijn uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema:

 • Communicatie vooraf aan nulmeting middels nieuwjaarskaarten Werk en Mantelzorg.
 • Op alle steunpunten zijn posters opgehangen.
 • Brief over Werk en Mantelzorg naar alle werknemers gestuurd.
 • Onderzoek/nulmeting Werk en Mantelzorg onder werknemers bij de SIZT.
 • Presentatie over de onderzoeksresultaten van nulmeting aan medewerkers en MT SIZT.
 • Workshop voor mantelzorgers.
 • Eind document P&O beleid inzake Werk en Mantelzorg.

 

Om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie zijn de volgende stappen gezet:

SIZT heeft een document Werk en Mantelzorg opgenomen in het HRM beleid: hierin is onder andere beschreven:

 • Aandacht voor mantelzorgtaken van werknemer tijdens het aanstellingsgesprek en de functioneringsgesprekken.
 • Tijdens overleg tussen leidinggevende en werknemer wanneer wenselijk en/of noodzakelijk.
 • Aandacht voor werknemers met mantelzorgtaken tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november.
 • Cursusaanbod voor werkende mantelzorgers “De kunst van het zorgen en loslaten”.
 • Informatie over ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers is beschreven in een informatiemap (voor met name ondersteunend en administratief personeel).

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.