Werk&Mantelzorg

Stichting Kwartier Zorg & Welzijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 27 mei 2013

Stichting Kwartier Zorg & Welzijn biedt diensten aan op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd. Kwartier helpt mensen van jong tot oud door te stimuleren, te ondersteunen en te bemiddelen. Het is een organisatie met 1 hoofdvestiging en 3 nevenlocaties en er werken 50 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Berichtgeving over mantelzorg en de regelgeving op intranet
  • Mantelzorg wordt indien van toepassing besproken tijdens functioneringsgesprek en/of werkbesprekingen
  • Er worden regelmatig individueel afspraken met medewerkers gemaakt over hoe het werk te combineren met mantelzorg
  • Jaarlijks wordt er in het managementteamoverleg aandacht aan het thema besteed en bekeken of het beleid en/of de regelingen nog voldoen. Voor het management team is mantelzorg een belangrijk thema.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • in het personeelshandboek hebben wij een onderdeel mantelzorg opgenomen met daarin een aantal regelingen waarvan in overleg met de leidinggevende gebruik gemaakt kan worden
  • wij maken mantelzorg bespreekbaar in functioneringsgesprekken en werkbesprekingen
  • wij hebben zelf een mantelzorgcoördinator die mantelzorg voor onze cliënten coördineert. Met deze coördinator hebben wij een keer per jaar overleg om te kijken of er nog zaken zijn waar wij rekening mee moeten houden
  • er zijn regelmatig met werknemers afspraken gemaakt over combinatie mantelzorg en werk

Heeft u vragen over de aanpak van Stichting Kwartier Zorg & Welzijn, neem dan contact op met Meindert Baptist, controller/manager bedrijfsbureau, mail: m.baptist@kwartierzorgenwelzijn.nl

website kwartier zorg & welzijn

Stichting Kwartier Zorg & Welzijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties