Werk&Mantelzorg

Stichting LEV Groep Leven-en-Verbinden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 december 2019

LEV Groep inspireert mensen om mee te doen aan een samenleving in beweging. Welzijn voorkomt zorg. Door problemen preventief aan te pakken en de sociale basis in dorpen en wijken te versterken. LEV staat voor leven en verbinden. Wij verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Bij LEV Groep werken 340 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek: In 2016 is er een afstudeeronderzoek gedaan naar hoe onze consulenten mantelzorg werkende mantelzorgers regionaal kunnen ondersteunen.
 • Onderzoek: In april 2019 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan waarin het onderwerp Mantelzorg en werk aan bod kwam. Uit het onderzoek bleek dat 26%  van onze medewerkers mantelzorger zijn. 85% gaf aan dat zij positief tegenover de combinatie werk en mantelzorg staan met een score van 7.7. Collega’s gaven aan dat ze van ons voldoende ruimte krijgen in het geval ze te maken hebben met moeilijke situaties in hun privéleven en gaven het cijfer 8.1. Dat vonden wij als organisatie goed om te horen. De uitkomsten zijn op intranet gedeeld.
 • Workshops: Op 10 oktober 2019 hebben we meerdere workshops gehouden over Mantelzorg. Een workshop was specifiek gericht op de combinatie werk en mantelzorg, de workshop ‘Mantelzorger en werken met plezier’.
 • Intranet: In onze digitale werkomgeving zijn voorlichtingsmaterialen geplaatst die ook tijdens de workshops werden gebruikt.
 • Input medewerkers: Ook tips van collega’s voor ons als organisatie hoe om te gaan met mantelzorgers en werk, zijn vastgelegd in een document en dienen als input voor ons organisatiebeleid.
 • Nieuwsbrieven: We hebben al meerdere keren regionaal nieuwsbrieven verspreid over het onderwerp werken & mantelzorg. Deze nieuwsbrieven zijn op papier en digitaal beschikbaar.Deze zijn ook op intranet gedeeld.
 • Introductiebijeenkomst: bij indiensttreding van nieuwe werknemers wordt een introductiebijeenkomst gehouden met HR onderwerpen waar alles zoals verlof, cao, uitbetaling salaris, regelingen binnen onze organisatie en het onderwerp Mantelzorg & werk aan bod komt.
 • Flyer/brochure: er komt een brochure/flyer met de regelingen omtrent mantelzorg en waar collega’s zich kunnen melden bij vragen. Dit gaan we uiteraard op intranet delen.
 • Informatie bij HRM: Werknemers die informatie willen over mantelzorg en werk krijgen een gesprek met HRM (en gewenst manager) over alle regelingen die wij bieden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

Als organisatie staan we positief tegenover mantelzorgers en proberen wij het voor hen mogelijk te maken om hun werk te combineren met de zorg voor een naaste. Het vinden en houden van een goede balans hierin vinden we belangrijk. We voeren daarom ook beleid om aan bovenstaande invulling te geven.
Persoonlijk leiderschap: managers proberen in kaart te hebben/houden of leden uit hun team mantelzorger zijn. Persoonlijk leiderschap van werknemers speelt hierin een rol. Momenteel is het aan de werknemers zelf om te melden dat zij mantelzorger zijn en bieden wij ze daar alle ruimte voor.
Tussentijdse evaluaties: De privésituatie komt aan bod bij tussentijdse evaluaties. We registreren nog niet wie wel/niet mantelzorger is, maar zijn aan het overwegen of we dit wel willen doen.
Teamoverleg: Thema mantelzorg wordt bij behoefte besproken in het teamoverleg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Manager en mantelzorger zoeken samen naar een maatwerkoplossing die het best passend is voor die werknemer. Manager en mantelzorger (indien gewenst ook HRM) gaan een gesprek aan.
 • Flexibel werken; werkdagen omruilen op de dagen dat iemand (onverwacht) mantelzorg moet verlenen, andere begin- en eindtijden op een dag van mantelzorg is ook mogelijk, bepaalde periode minder uren werken en later de tijd inhalen.
 • Verlofuren aankopen vanuit Loopbaanbudget individuele werknemer voor mantelzorg taken.
 • Zorgverlof opnemen; kortdurend of langdurend.
 • Onbetaald verlof opnemen; in overleg met werkgever.
 • Thuiswerken; in overleg met werkgever en team.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Bij indiensttreding: bij indiensttreding van nieuwe werknemers wordt een introductiebijeenkomst gehouden met HR onderwerpen waar alles zoals verlof, cao, uitbetaling salaris, regelingen binnen onze organisatie en het onderwerp Mantelzorg & werk aan bod komt. We wijzen de nieuwe medewerker op de mogelijkheden omtrent Mantelzorg en het bespreekbaar te maken met zijn/haar manager.
 • Bespreekbaar houden: we maken mantelzorg bespreekbaar in teamoverleg, personeelsdagen en bij individuele gesprekken tussen manager en werknemer.
 • Mantelzorggesprek: we gaan met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft en hij/zij behoefte heeft aan het combineren van mantelzorg met werk. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Borging aandacht: Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg breed.

Voor meer informatie over de aanpak van de LEV Groep en/of begeleiding naar de Erkenning in deze regio, kunt u contact opnemen met Ann Geelen, Wmo en mantelzorg consulent Nuenen, LEVgroep Leven en Verbinden, tel:040-2831675, 06-40744279, mail: ann.geelen@levgroep.nl.

Contactpersoon Werk&Mantelzorg: Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

Stichting LEV Groep Leven-en-Verbinden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties