Werk&Mantelzorg

Stichting Ouderenzorg Wilgaerden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2017

Wilgaerden wil met uitstekende ouderenzorg een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in West-Friesland. Met zorg op maat, uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt én in goede samenwerking met alle betrokken partijen. Dit doen wij met respect, openheid, in leren van elkaar en vooral met trots. Het hoofdkantoor van Stichting Ouderenwerk Wilgaerden zit in Hoorn en er zijn 16 woonlocaties. Er werken ruim 1500 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een poll uitgezet op intranet met vragen over de combinatie werk en mantelzorg.
 • Het onderwerp is geagendeerd bij het MT.
 • Er zijn interviews gehouden onder een aantal medewerkers en leidinggevenden.
 • Er is  op intranet één speciale pagina gewijd aan het thema “mantelzorg en werk” met informatie over speciale  sites, verlofregelingen, interviews en nieuwsberichten die van belang zijn.
 • Alle verlofregelingen zijn in één document samengevoegd en zijn goed vindbaar via onze pagina “mantelzorg en werk”.
 • Op elke locatie zijn posters opgehangen om medewerkers/teamcoaches te attenderen op dit thema (zie Bijlage Poster).
 • In het laatste Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (oktober 2016) is een vraag opgenomen m.b.t. werk-privébalans. Deze resultaten worden meegenomen in het beleid. Tevens was het laatste MTO de mogelijkheid mantelzorg te beoordelen en hier verbetersuggesties voor te doen. Ook deze resultaten worden verwerkt.
 • Een interview met een mantelzorger uit de organisatie is geplaatst op het intranet.
 • De bedrijfsartsen zijn gevraagd naar hun ervaring met mantelzorgende werknemers. Ook zijn zij meegenomen/op de hoogte gesteld van het project, de regelingen en ondersteuning vanuit Wilgaerden en de mogelijkheid om te verwijzen naar ondersteunende organisaties voor mantelzorgers.
 • De OR is geïnformeerd over project en wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt en is reeds meerdere malen besproken in het Teamcoach Overleg.
 • 10 november is een oproep gedaan om in het eerste kwartaal 2017 deel te nemen aan een informatiebijeenkomst over mantelzorg en werk, waar tevens ervaringen kunnen worden gedeeld.
 • In het eerste kwartaal van 2017 zal een bijeenkomst voor leidinggevenden worden georganiseerd met betrekking tot “het gesprek aangaan met de mantelzorger”. Doel van bijeenkomst is de leidinggevende te informeren over mantelzorg en handvatten te geven over het samen zoeken met de mantelzorger naar een goede balans in mantelzorg en werk.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

In overleg met de leidinggevende is er een grote diversiteit aan maatwerk oplossingen te bedenken. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan:

 • Flexibele werktijden
 • Thuiswerken (indien de functie dit toelaat)
 • Uren opnemen bij onverwachte zorgsituaties
 • Tijdelijk) een ander minder belastend takenpakket
 • (Tijdelijk) contract aanpassen (minder uren werken) of volledig onbetaald verlof nemen
 • Zorgtaken regelen onder werktijd
 • Mogelijkheid om het werk onverwacht te onderbreken
 • Ruilen van dienstrooster
 • Opnemen (zorg)verlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Teamcoaches streven er naar in  kaart te hebben welke medewerkers tevens mantelzorger zijn, zodat ze  sneller kunnen sturen of reageren wanneer een mantelzorger bijvoorbeeld overbelast dreigt te raken en eerder komen tot maatwerkregelingen.
 • Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers die tevens mantelzorger zijn.  Wanneer hier meer animo voor is, wordt de bijeenkomst vaker gehouden (bijvoorbeeld 1x per kwartaal). 1e bijeenkomst zal zijn in 1e kwartaal 2017.
 • Jaarlijks aandacht voor de Dag van de Mantelzorg. Op 10 november 2016 is de mantelzorgpagina op eigen intranet live gezet.
 • Jaarlijks aandacht voor dit thema in het teamoverleg van alle afdelingen (rond dag van de mantelzorg).
 • In het tweejaarlijks MTO wordt gevraagd naar de balans tussen werk-privé en mantelzorg.
 • In de medewerkersmap voor nieuwe medewerkers, is een informatieblad over mantelzorg en werk bijgevoegd.
 • Ieder kwartaal wordt een interview gepubliceerd met een mantelzorger en-/of teamcoach op ons eigen intranet over hoe er wordt omgegaan met de combinatie mantelzorg & werk..

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Suzanne van Leeuwen, Personeelsadviseur, tel: 06-86895397 of mail: s.vleeuwen@wilgaerden.nl

Stichting Ouderenzorg Wilgaerden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties