Werk&Mantelzorg

Stichting Prisma

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: notk

Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 basisscholen, 1 openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 200 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ruim 1900 leerlingen. Prisma heeft 13 vestigingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Beleidsnotitie geschreven
 • Informatie in nieuwsbrief
 • Stimuleren van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in individuele gesprekken
 • Cultuur is familiair – zaken worden besproken en we helpen elkaar

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Jobrotation: tijdelijk of permanent van baan wisselen met iemand anders
 • Jobsharing: samen met iemand anders een baan delen
 • Er is in de CAO ruimte voor duurzame inzetbaarheid

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg is bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken
 • Beleidsnotitie geïmplementeerd, waarbij maatwerkoplossingen gestimuleerd worden om in te zetten

www.prisma-spo.nl

Stichting Prisma is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties