Werk&Mantelzorg

Stichting Radius Welzijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 oktober 2016

Radius wil voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers in Leiden en Oegstgeest een steun in de rug zijn op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Bij Radius Leiden en Oegstgeest werken 50 mensen. Er zijn 7 vestigingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Het thema werk en mantelzorg is besproken met alle managers en chefs.
 • Het thema werk en mantelzorg is besproken in afdelingsoverleggen.
 • Mantelzorg is als tiem opgenomen in het functioneringsgespreksformulier.
 • In november 2016 wordt er een onderzoek gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg onder alle medewerkers. De uitkomsten en verbeterpunten zullen ook weer met het personeel worden gecommuniceerd.
 • Zeker twee keer per jaar is dit onderwerp direct of indirect besproken in de maandelijkse nieuwsbrieven van de directie aan alle medewerkers, zie bijlage.
 • Het thema is beproken in het kortteam waar alle uitvoerende professionals bijeenkomen.
 • Er staat informatie over werk en mantelzorg op intranet.
 • Op de Dag van de Mantelzorg is er extra aandacht voor het thema.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Alle medewerkers weten van voorbeelden van medewerkers, die ernstig belast waren door ziekte van ouders of psychiatrische problemen van kinderen of ernstige ziekte van partners, zeker zeven voorbeelden de afgelopen drie jaar die zijn gedeeld met het personeel.
 • Leidinggevenden bespreken het thema bij het functioneringsgesprek (is item op formulier).
 • Het thema wordt ter sprake gebracht bij individueel overleg.
 • De leidinggevenden zijn geïnformeerd over de rol die zij kunnen vervullen en de mogelijkheid van regelingen en ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, aanpassing van werktijden
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuis mogen werken, afhankelijk van functie
 • Extra werken als het uitkomt en hierdoor uren voor verlof sparen
 • Tijdelijk bijzonder verlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het thema is opgenomen in de gesprekscyclus van medewerkers en leidinggevenden.
 • Notitie werk en mantelzorg besproken in managementoverleg. Deze notitie wordt geactualiseerd aan de hand van het onderzoek in november 2016.
 • Directie geeft goede voorbeeld in bespreekbaar maken thema door eigen mantelzorg ervaringen en deze te delen, intern en extern.
 • Binnen Radius Welzijn heerst een cultuur waarin men zich vrij voelt en veilig om over mantelzorg te praten. Iedereen in de organisatie draagt bij aan deze cultuur en zorgt dat deze in stand blijft.
 • Er is een sfeer van hartelijkheid en openheid waardoor medewerkers durven komen met hun privé.
 • Er wordt minimaal 2 x per jaar aandacht aan thema besteed in de nieuwsbrieven.
 • Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg.

Voor vragen of meer informatie over de aanpak van Radius, kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Stichting Radius Welzijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties