Werk&Mantelzorg

Stichting Vitis Welzijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 juni 2021

Vitis Welzijn is dé verbinding tussen mensen en organisaties. Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een vitale samenleving. Wij ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
Het bespreken tijdens individuele gesprekken.
* Aandacht aan het onderwerp schenken tijdens personeelsbijeenkomst, in de week van de mantelzorg.
* Het introduceren van de MOK ‘Vitis to go’.
* Trainen van leidinggevenden

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
Op 28 september 2020 hebben alle leidinggevenden de workshop Werk&Mantelzorg gevolgd (gegeven door Martijn Tillema, van Werk&Mantelzorg). Dit heeft bij ieder extra bewustwording teweeg gebracht. Het onderwerp komt nu als vanzelfsprekend geregeld aan de orde bij de leidinggevende en medewerkers worden uitgenodigd om het onderwerp (indien ze dit wenselijk vinden) bespreekbaar te maken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
De wettelijke regelgevingen zijn onder de aandacht gebracht. Verder hebben medewerkers de mogelijkheid om evt. extra vrije dagen te kopen (IKB). Daarnaast zullen we altijd samen met de medewerker bekijken wat er nodig is. Aangepaste werktijden, betaald/onbetaald verlof, tijdelijke aanpassingen in taken pakket zijn oplossingen die bespreekbaar zijn.

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
Tenminste 1 keer per jaar wordt er tijdens een personeelsbijeenkomst aandacht gevraagd voor het onderwerp werk en mantelzorg.
Minimaal 1 x per jaar vestigen we extra aandacht op het onderwerp middels iets zichtbaar (kaart/ poster).
Het onderwerp ‘werk en privé in balans’ wordt een vast onderdeel tijdens functioneringsgesprekken.

 

 

 

 

 

Stichting Vitis Welzijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties