Werk&Mantelzorg

Stichting Wel.kom

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2017

Welzijnsorganisatie Wel.kom wil samen met inwoners van de gemeenten Venlo en Roermond bijdragen aan een leefbare samenleving voor en door iedereen. Onze dienstverlening is gericht op het (al dan niet in samenwerking met anderen) versterken van individuen en groepen, zodat iedereen actief en zelfstandig kan meedoen in de maatschappij. Wel.kom biedt daarvoor optimale kansen en ondersteuning aan iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht leeftijd, achtergrond en omstandigheden. Bij Wel.kom werken 89 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In 2014 is er een start gemaakt met het thema Mantelzorg en werk. Er is een onderzoek/nul-meting naar de beleving combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer in het voorjaar van 2015 uitgevoerd.
 • Er zijn gesprekken gevoerd met de 10 collega’s die werk en mantelzorg combineren.
 • Het beleid inzake Werk en mantelzorg is 14-1-2017 formeel vastgesteld door het MT en daarna besproken met de OR.
 • Het beleid is toegevoegd aan het handboek Personeel.
 • Per mail is gecommuniceerd over het beleid en waar meer informatie is te vinden op intranet.
 • Op intranet wordt aandacht besteed aan het thema Werk en mantelzorg onder andere via een boekje met 10 praktijkverhalen.
 • Tijdens geplande personeelsbijeenkomsten eind januari en februari 2017 wordt het thema Mantelzorg besproken.
 • Het beleid rondom Mantelzorg wordt in ieder team geagendeerd ter informatie.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In formele gesprekken met de leidinggevende is het combineren van werk en privé een bespreekpunt.
 • Het beleid wordt in ieder team aan de orde gesteld ter informatie. Na een jaar evalueren we ook via de teams.
 • Wel.kom gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Verder is Werk en mantelzorg een vast agendapunt op het functioneringsgesprek en is er aandacht voor in de werkoverleggen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen zoals:
• Aangepaste werktijden: vroeger of juist later beginnen, een langere pauze en werken op andere dagen
• Meer werken in minder dagen waardoor werknemers een dag(deel) van de week vrij hebben
• Jaarafspraken; in bepaalde periodes meer of minder werken dan afgesproken
• Jobrotation
• Jobsharing
• Thuiswerken en telewerken (thuis of onderweg)
• Overuren sparen om op de nemen bij onverwachte-zorgsituaties

Daarnaast zijn er afspraken te maken met medewerkers over praktische zaken:
• Op het werk privé-bellen met thuis of met instanties
• Telefonisch bereikbaar mogen zijn tijdens de werktijd
• Mogelijkheid om afspraken met bv. Behandelaars in werktijd te plannen.
• Tijdig aankondigen van veranderingen in het werk

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het beleid is op 24-1-2017 vastgesteld door het MT, bestuurder en OR.
 • Het beleid is in het personeelsbeleid van Wel.kom opgenomen.
 • Er is een startpunt gecreëerd bij de eerste personeelsbijeenkomst eind januari 2017.
 • Het beleid wordt in ieder team aan de orde gesteld ter informatie.
 • Wel.kom gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Op intranet wordt aandacht besteed aan het thema Werk en mantelzorg, onder andere via een boekje met 10 praktijkverhalen.
 • Verder is Werk en mantelzorg een vast agendapunt op het functioneringsgesprek en is er aandacht voor in de werkoverleggen.
 • Na een jaar zal er een evaluatie zijn via de teams. Hierbij moet het ook mogelijk zijn dit anoniem te doen zodat betrokkenen zich vrij voelen om te ventileren. Resultaten en ervaringen kunnen dan aanleiding zijn om het beleid bij te stellen of te constateren dat we er goed mee bezig zijn.
 • Bij de jaarlijkse Directieboordeling (onderdeel kwaliteitsmanagementsysteem) wordt het de combinatie Mantelzorg en werk bij Wel.kom geëvalueerd door het MT.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Yvonne van Herpen, stafmedewerker kwaliteit, tel: 077-326 6666 of mail: y.vanherpen@welkom.nu.

Stichting Wel.kom is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties