Werk&Mantelzorg

Stichting Welzijn Alblasserdam

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 november 2017

Stichting Welzijn Alblasserdam gelooft dat deelname aan de samenleving wenselijk én mogelijk moet zijn voor alle inwoners van Alblasserdam. De dienstverlening bestaat uit: ondersteuning vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, buurtbemiddeling, wonen en leven, vitaliteit en preventie en sociaal raadsliedenwerk. Er werken 11 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Bij Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) is een mantelzorgconsulent werkzaam. Mantelzorg komt onder de aandacht van de medewerkers, omdat dit een belangrijke pijler is in ons dienstverleningsconcept. Ons motto is: De SWA komt op voor de belangen van mantelzorgers en werkt aan een mantelzorgvriendelijk klimaat in Alblasserdam. Want: zorg je voor een ander? Zorg dan eerst goed voor jezelf!

Vandaar dat voor onze organisatie het belangrijk is om mantelzorgvriendelijk beleid voor onze eigen organisatie en vrijwilligers goed toe te passen. Eén van de thema’s die begin dit jaar ter sprake kwam, betrof werk & mantelzorg. In Alblasserdam zijn er geen mantelzorgvriendelijke bedrijven bekend en wij vinden het belangrijk om dit onder de aandacht te brengen bij bedrijven en partners in Alblasserdam. Want mantelzorg kan je zomaar overkomen. Om enerzijds goed voor onze medewerkers te zorgen en anderzijds een goed voorbeeld te zijn (om anderen te kunnen motiveren om het stokje over te nemen) willen we graag een mantelzorgvriendelijk bedrijf zijn.

 • Het Thema mantelzorg is op de teamvergadering  van maart 2017 onder de aandacht gebracht en staat iedere maand als agendapunt op de agenda;
 • Omstreeks april/mei aangegeven dat we stappen zetten naar mantelzorgvriendelijk bedrijf;
 • Op 6 juni 2017 0-meting uitgedaan naar alle personeelsleden;
 • Op het teamoverleg van 28 augustus 2017 hebben we de uitkomst gedeeld  van de 0-meting;
 • De HR functionaris heeft bij diezelfde bijeenkomst de  verlofregelingen onder de aandacht gebracht;
 • Een brochure met de (verlof)regelingen is uitgedeeld (zie bijlage onderaan pagina);
 • Op 9 oktober 2017 wordt er een speciale lunch georganiseerd voor medewerkers van de SWA die mantelzorger zijn om ervaringen te delen en input te geven voor de mantelzorgconsulent.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

In onze organisatie:

 • In gesprek met de directeur is op 7 september 2017 afgesproken dat het thema mantelzorg wordt meegenomen in het gesprek met nieuwe medewerkers. Zij worden op de hoogte gesteld van het mantelzorgvriendelijk beleid van de SWA;
 • Ook het formulier ten behoeve van de functioneringsgesprekken wordt aangepast, zodat mantelzorg wordt besproken tijdens het functioneringsgesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

In onze organisatie:

Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen:

 • Flexibele werktijden
 • Thuiswerken
 • Tijdelijk minder werken
 • En meer

De cao Sociaal Werk biedt de volgende mogelijkheden:

 • Kortdurend zorgverlof;
 • Langdurend zorgverlof;
 • Mantelzorgverlof;
 • Met het Individueel keuzebudget kunnen medewerkers kiezen of ze extra verlof opnemen of het budget willen laten uitbetalen;
 • Vanuit het Loopbaanbudget kunnen extra vrije dagen betaald worden.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Met nieuwe medewerkers wordt tijdens het introductiegesprek ook gesproken over hun thuis/zorgsituatie;
 • Tijdens de functioneringsgesprekken wordt gesproken over de thuis/zorgsituatie van de medewerkers;
 • Als blijkt dat een medewerker mantelzorgtaken heeft wordt bekeken of werk en mantelzorg is te combineren en of er aanpassingen nodig zijn. Dit onderwerp wordt besproken in het introductiegesprek en het functioneringsgesprek. Ook tijdens het maandelijks individueel werkoverleg kan dit ter sprake komen;
 • Rondom de Dag van de Mantelzorg komt er een koffiemoment voor alle medewerkers met mantelzorgtaken en worden deze medewerkers in het zonnetje gezet met een bloemetje. Ook mogen deze medewerkers deelnemen aan de activiteiten van Stichting Welzijn Alblasserdam tijden de maand van de mantelzorg.

brochure met verlofregelingen

Stichting Welzijn Alblasserdam is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties