Werk&Mantelzorg

Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 30 november 2018

De SWOP heeft ten doel het welzijn van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te bevorderen, waardoor participatie in het maatschappelijk verkeer mogelijk blijft of weer mogelijk wordt. Hierbij staan de zelfstandigheid en de mogelijkheden van de individuele burger centraal. De SWOP telt 3 vestigingen en er werken 15 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is overleg gevoerd met de directeur van de SWOP om draagvlak te creëren voor het aanvragen van de erkenning. De SWOP is een kleine organisatie is en heeft bureau mantelzorgondersteuning in huis, ingericht voor mantelzorgers uit de gemeente. Kennis en expertise is dus ruimschoots aanwezig om ook de eigen werknemers van voldoende informatie te voorzien.
 • Er is Mantelzorgbeleid gemaakt met informatie over mantelzorg: De SWOP streeft intern een mantelzorgvriendelijk beleid na. Dit houdt in dat de combinatie werk en mantelzorg bekend en bespreekbaar is, cao verlofregelingen bekend zijn en er sprake is van de intentie om door middel van dialoog maatoplossingen te vinden voor individuele werk- mantelzorgsituaties van werknemers.
 • Het Mantelzorgbeleid staat op een voor iedereen beschikbare digitale plek. Hierin staat een overzicht van alle verlofregelingen en een samenvatting van de cao afspraken. Tevens staat vermeld dat medewerkers gebruik kunnen maken van de expertise van Bureau mantelzorgondersteuning(afdeling binnen SWOP).
 • Een medewerker van Bureau mantelzorg ondersteuning neemt deel aan breed werkoverleg (1 keer per 6 weken) van de SWOP. Tijdens deze vergadering is er ruimte om ontwikkelingen binnen mantelzorg ter sprake te brengen en komt ook het onderwerp werkende mantelzorgers met enige regelmaat aan bod. Aan dit overleg nemen alle medewerkers en directie deel. Als start van het traject naar de Erkenning is de combinatie werk en mantelzorg besproken in dit overleg.
 • Gedurende de week van de mantelzorg in 2017 is er voor de werkende mantelzorgers in de gemeente een werknemersontbijt georganiseerd. Een aantal werkende mantelzorgers van de SWOP hebben hieraan deelgenomen. Naast waardering had dit ontbijt ook de functie om andere werkende mantelzorgers te ontmoeten.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Een uitnodigende houding in het algemeen door het onderwerp indien van toepassing informeel te bespreken (b.v. tijdens koffie en/of lunchpauze) en indien er signalen worden geconstateerd wordt er een aparte afspraak gemaakt tussen directie/personeelszaken en de betrokkene. Medewerkers kunnen ook zelf initiatief nemen voor een gesprek over mantelzorg met de leidinggevende/personeelszaken.
 • Het thema is item in het Breed Werkoverleg ongeveer 1 keer per half jaar met alle collega´s.
 • Informeel door collega´s te vragen hoe het ermee gaat en als het gesprek op mantelzorg komt hier dieper op in te gaan en indien nodig te verwijzen of faciliteren.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Maatwerkoplossingen
 • Inzetten van Loopbaanbudget voor verlof om bij te komen van mantelzorgtaken
 • Thuiswerken in overleg
 • Aangepaste werktijden
 • Toepassing van verlofregelingen (calamiteiten, kort- en langdurig zorgverlof)

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Beleid gemaakt op Mantelzorg.
 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt op informele en formele wijze en zal als onderdeel worden opgenomen in de voortgangsgesprekken met medewerkers. Frequentie is nog niet bepaald, een nieuwe methodiek wordt begin 2019 ingevoerd.
 • Jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Ruimte voor de werknemer om over mantelzorg in gesprek te gaan met de werkgever en samen een passende oplossing te bedenken.

Voor meer informatie over de aanpak van Stichting Jeugd en Jongerenwerk kunt u contact opnemen met Lenette van Tienhoven, l.vantienhoven@werkenmantelzorg.nl.

Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties