Werk&Mantelzorg

Stichting Welzijnskwartier

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 27 november 2019

Welzijnskwartier is een ondernemende sociaal werk organisatie die stimuleert dat iedereen actief kan meedoen, met specifieke aandacht voor mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Bij Welzijnskwartier werken 90 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer
 • Berichten in personeelsblad Leeskwartier
 • Beleidsnotitie Werk en Mantelzorg naar OR over Mantelzorg
 • Beleidsnotitie Werk en Mantelzorg op medewerkersportaal geplaatst
 • Paragraaf over mantelzorgfaciliteiten opgenomen in Wegwijzer (personeelshandboek)
 • Bijeenkomst Lunch en Leer-bijeenkomst over werk en Mantelzorg
 • Bijeenkomst werkende mantelzorgers i.h.k.v. de week van de mantelzorger, inclusief overhandigen bedankje en brochure
 • Training voor leidinggevenden van stichting Werk&Mantelzorg

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • Het thema wordt besproken in het functioneringsgesprek en in de individuele werkoverleggen.
 • Er is aandacht voor het thema vanuit de afdeling mantelzorg richting collega’s, met name gericht op cliënten in het kader van de week van de mantelzorg.
 • We bevorderen de deskundigheid van leidinggevenden door deelname aan een inspiratiebijeenkomst en workshop.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie en in overleg met leidinggevende en collega’s
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Kort- of langdurend zorgverlof

Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de personeelsregels. De leidinggevende maakt hier in samenspraak met HR afspraken over met de medewerker.

Bij Welzijnskwartier werken veel medewerkers parttime en hebben velen de mogelijkheid om in overleg hun werk flexibel in te delen. Dit is de meest gekozen oplossing voor onze werkende mantelzorgers.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We hebben de Wegwijzer (het Arbeidsreglement) gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We hebben jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Het verstrekken van informatie over en ondersteunen op het gebied van Mantelzorg is een opdracht vanuit de Gemeente Katwijk en zijn de kernactiviteiten van Welzijnskwartier. We zijn derhalve dagelijks met het thema bezig.
 • We hebben een afdeling Mantelzorg die over mantelzorg adviseert aan burgers en organisaties. Het onderwerp mantelzorg is hierdoor voor onze medewerkers niet nieuw en zowel collega’s als leidinggevenden zijn alert op signalen rondom de werk-privé balans en (structurele) mantelzorg.
 • Er bestaat een speciaal programma van de afdeling Mantelzorg samen met jongerenwerk, genaamd “ jonge helden”. Hieraan werken steeds meer collega’s mee (zie: http://www.kattuk.nl/info/jonge-helden/).
Stichting Welzijnskwartier is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties