Werk&Mantelzorg

Stichting Welzijnswerk (SWW)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 6 april 2016

SWW ondersteunt burgers in buurten, wijken en dorpen vanuit hun eigen kracht en hun talenten met als doel regie over het eigen leven en een leefbare, sterke samenleving. Bij SWW werken 78 medewerkers. Het kantoor bevindt zich in Hoogeveen.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten op Intranet
 • Brochures verspreid
 • Beleid in de functioneringsgesprekken aangepast en toegelicht
 • Posters over het thema opgehangen door de organisatie
 • Posters in ieders postvak

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Onderwerp wordt besproken in het functioneringsgesprek en daar wordt aangegeven of een medewerker mantelzorger is en welke maatwerkafspraken hij nodig heeft om de combinatie met werk te kunnen blijven maken.
 • In het werkoverleg wordt bespreekbaarheid continu bewaakt en komt het thema  regelmatig op de agenda terug.
 • Halverwege het jaar vindt een voortgangsgesprek plaats waarin gecheckt wordt of de gemaakte afspraken nog passend zijn.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen veelal in overleg met P&O naar maatwerkoplossingen
 • (tijdelijk) aanpassen van de werktijden
 • Tijdelijk minder werken
 • Er wordt actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik wettelijke verlofregelingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom Dag van de Mantelzorg.
 • Wanneer bekend is dat medewerker mantelzorgtaken heeft, wordt door leidinggevende zo snel mogelijk gesprek aangegaan of de combinatie met werk en prive nog goed te maken is.
 • Het onderwerp Mantelzorg is opgenomen in het functioneringsgesprek en komt dus cyclisch terug.
 • De CAO biedt ruimte om individueel duurzaam inzetbaar te blijven. De keuzemogelijkheden hierin worden met medewerkers die mantelzorger zijn ook besproken.

Foto: Directeur Johan Bosman schroeft het bordje ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ aan de gevel van het kantoor aan Het Haagje.

Het bericht op de website van SWW

Stichting Welzijnswerk (SWW) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties