Werk&Mantelzorg

Sweco Nederland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 april 2012
Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. In Nederland werken 1.700 professionals op de terreinen Gebiedsontwikkeling, Mobiliteit en Infrastructuur, Water, Energie, Bouw en Vastgoed en Industrie. Met 9 vestigingen in Nederland zijn wij altijd dichtbij onze klant.

Waarom aandacht voor mantelzorg?

Vanuit goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid voelen wij ons verantwoordelijk voor een goede balans tussen werk en privé van onze medewerkers. Daar hoort ook het thema mantelzorg bij, omdat dit mogelijk van invloed is op de medewerker in relatie tot zijn of haar werk en werkomgeving. Duurzame inzetbaarheid is van groot belang voor zowel onze medewerker als voor onze organisatie.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Aan de hand van een onderzoek zijn we bezig om inzicht te krijgen in het aantal mantelzorgers binnen onze organisatie. Ook willen we nagaan hoe medewerkers denken over mantelzorg in relatie tot het werk.
 • Berichten op ons intranet: Insite.
 • Mantelzorg is onderwerp van aandacht in  verschillende overleggen zoals Directieoverleg, MT’s divisies en MT-afdelingen, werkoverleggen en de (C)OR.
 • Er is aandacht en betrokkenheid vanuit  bedrijfsmaatschappelijk werk en arbodienst.
 • Ondersteuning medewerkers door de helpdesk van de Unie Services.
 • Bewustwordingsbijeenkomsten voor management, leidinggevenden en voor HR.
 • Spreekuren op diverse locaties tbv medewerkers.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg is bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken, bij het onderdeel levensfase en werkdruk.
 • Een leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan gesproken  over de combinatie werk en mantelzorg en de consequenties daarvan op de medewerker in relatie tot het werk. Ook wordt besproken of  er eventuele aanpassingen nodig zijn.
 • In de CAO-besprekingen wordt mantelzorg besproken met de CAO-partners in het kader van de sociale paragraaf.
 • Aandacht voor mantelzorgers op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

Heeft u vragen over de aanpak van Sweco, neem dan contact op met Johanna van Berge, Senior Adviseur HR, mail: johanna.vanberge@sweco.nl

Sweco Nederland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties