Werk&Mantelzorg

Synthese

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 15 september 2016

Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn in Noord- en Midden-Limburg. Zij biedt individuele ondersteuning maar ook ondersteuning aan initiatieven in buurt, dorp of wijk. Haar missie is: ‘Iedereen doet mee’. Bij Synthese werken 74 mensen en er zijn 8 vestigingen. De hoofdvestiging is in Venray.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Informatie over mantelzorg op GesprekinSynthese (intern digitaal informatie kanaal)
 • Verwijzingen op GesprekinSynthese naar achtergrond informatie op relevante websites (definitie mantelzorg, Wet Arbeid en Zorg, aanvullende regelingen CAO inz. kortdurend- en langdurend zorgverlof, verwijzing naar www.werkenmantelzorg.nl en www.mantelzorgpower.nl)
 • Brochures en posters over Werk & Mantelzorg zijn verspreid op alle vestigingen
 • Nieuwsbrief van Steunpunt mantelzorg ‘Tips om in balans te blijven’ ligt op elke vestiging
 • Informatie over verlofregelingen op G-schijf in leesmap onder Personeel – CAO

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Medewerker Steunpunt Mantelzorg geeft achtergrond informatie over thema aan MT leden
 • Afspraken rondom implementatie worden vastgelegd binnen het MT en ISO
 • Binnen GesprekinSynthese wordt hierover gecommuniceerd met de medewerkers
 • Leidinggevende geeft achtergrond informatie aan alle medewerkers tijdens teamoverleg
 • Binnen de gesprekscyclus tussen werknemer en teamleider worden standaard vragen opgenomen over de combinatie werk & mantelzorgtaken
 • Directeur neemt informatie Mantelzorg mee in MT-mededelingen
 • Mantelzorgaspecten meenemen in MTO 2016
 • Belangstelling, begrip en erkenning tonen voor de situatie. Vragen hoe het gaat en wat iemand nodig heeft
 • Hulp bieden bij prioriteiten stellen

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken / faciliteiten om thuis in te loggen zijn aanwezig
 • Mogelijkheden loopbaanbudget en individueel keuzebudget
 • Medewerker krijgt de mogelijkheid om collega’s van Steunpunt te consulteren en om deel te nemen aan cursus Blijf in Balans

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Vragen over de combinatie werk en mantelzorg is een vast thema tijdens de gesprekscyclus tussen teamleider en werknemer (3 x per jaar).
 • Teamleider gaat met medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • In 2016 is er rondom de Dag van de Mantelzorg aandacht voor collega’s met mantelzorgtaken.