Werk&Mantelzorg

Transdev Nederland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 februari 2021

Transdev Nederland (Connexxion Nederland N.V., Connexxion Openbaar Vervoer N.V. en Hermes Groep B.V.) geeft mensen de vrijheid om te reizen. Als toonaangevend mobiliteitsbedrijf met 6000 medewerkers zijn we actief in het hele land onder diverse merknamen zoals Connexxion, Hermes en Witte Kruis. Transdev zorgt dagelijks voor veilig, schoon en betrouwbaar vervoer met onze bussen, treinen, taxi’s en ambulances. Daarmee houden we Nederland bereikbaar. En daar zijn we trots op.

Als werkgever willen we dat al onze medewerkers een goede balans kunnen vinden tussen hun werk en hun privéleven. Ook mantelzorgers. Wij geloven dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen als de organisatie hen, binnen de mogelijkheden die er zijn, faciliteert en ondersteunt. Dan blijven mensen gezond, vitaal en betrokken bij hun werk.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
• Leidinggevenden en HR managers zijn geïnformeerd over het beleid rondom Mantelzorg binnen de organisatie, waaronder interne en externe ondersteuningsmogelijkheden, verlofregelingen en maatwerkoplossingen die Transdev kan bieden.
• Het beleid is door leidinggevenden toegelicht en bespreekbaar gemaakt in team-/ afdelingsoverleg.
• Op het intranet is een nieuwsbericht geplaatst waarin staat dat Transdev oog heeft voor de werk-privé balans én voor de werk-mantelzorg balans van haar medewerkers en op welke wijze zij haar medewerkers hierin wil ondersteunen.
• Op intranet is een speciaal ingerichte pagina over Mantelzorg geplaatst. Hier vinden medewerkers informatie over ondersteuningsmogelijkheden die intern en extern worden geboden en hoe medewerkers het onderwerp mantelzorg bespreekbaar kunnen maken.
• Op intranet is een pagina ingericht met informatie over alle (wettelijke) verlofsoorten waarvan medewerkers gebruik kunnen maken.
• Er is een intranetpagina gemaakt voor leidinggevenden met handige tips en suggesties om in gesprek te kunnen gaan met medewerkers en voor het maken van maatwerkafspraken m.b.t. Mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
• Het thema wordt meegenomen in jaargesprekken met de medewerkers bij het bespreken van de werk-privé balans.
• De HR managers ondersteunen leidinggevenden en medewerkers met informatie en advies over de beschikbare regelingen.
• Aandacht voor mantelzorg tijdens de Dag van de Mantelzorg.
• De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
• Tijdelijk minder werken door middel van het opnemen van betaald en/of onbetaald verlof.
• De mogelijkheid om extra verlof te kopen.
• Indien mogelijk aanpassing in de dienstroosters, werken in andere diensten of aangepaste diensten.
• Flexibele werktijden/ thuiswerken (afhankelijk van de functie).
• Gelegenheid om op het werk privé te bellen: met thuis of met instanties.
• Op werkdagen in de pauze zaken kunnen regelen.
• Wettelijke verlofregelingen/ volgens de cao.
• Informatie over interne en externe mantelzorgondersteuning.

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
• Er is een intranetpagina gemaakt waar alle informatie over het onderwerp mantelzorg staat
• We houden het thema levend door jaarlijks aandacht te besteden aan het thema op de Dag van de mantelzorg
• Het thema wordt meegenomen in jaargesprekken (functioneringsgesprekken, werkoverleggen) met de medewerkers bij het bespreken van de werk-privé balans.
• Wanneer duidelijk is dat er sprake is van een mantelzorgsituatie, maken werknemer en leidinggevende afspraken over de wijze waarop werk en zorg kan worden gecombineerd. Er komt een maatwerkoplossing die past bij de specifieke situatie en belastbaarheid van de medewerker.

 

 

Transdev Nederland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties