Werk&Mantelzorg

Travers

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 30 mei 2017

Stichting Travers is een actieve maatschappelijke onderneming in Noordoost-Nederland, die zich inzet voor vitale en leefbare wijken met goede voorzieningen. Travers geeft dit vorm door diensten te leveren op het gebied van welzijn (ontmoeting en participatie, vrijwilligerswerk en informele zorg), kinderopvang en cultuur (poppodium). Travers heeft 135 vestigingen en er werken zo’n 1000 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Notitie over mantelzorgvriendelijk HR beleid geschreven, goedgekeurd door directie en mee ingestemd door OR.
 • Het thema ‘mantelzorgvriendelijk HR beleid’ is op intranet gezet.
 • Nieuwe medewerkers krijgen een ‘wegwijzer’ bij indiensttreding over de organisatie. Hierin is onder andere een stuk tekst over ons mantelzorgvriendelijk HR beleid opgenomen.
 • Gesprekken tussen HR en managers over mogelijke verlofvormen en het bespreken van individuele mantelzorgvraagstukken.
 • Medewerkers kunnen zich inschrijven voor een training speciaal voor mantelzorgers: “Tijd voor de ander begint met tijd voor jezelf”. Deze training wordt intern verzorgd door een medewerkers van ZwolleDOET!
 • Er wordt een bijeenkomst gepland voor managers over mantelzorg & werk.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Managers worden gevraagd het thema bespreekbaar te maken in teamoverleggen
 • Iedere medewerker krijgt een jaargesprek. Hierin wordt o.a. ingezoomd op de privé situatie als daar bijzonderheden zijn. Zo nodig kan HR betrokken worden bij het bekijken van maatwerkafspraken als er sprake is of dreigt te ontstaan van een disbalans
 • Zie ook de eerdergenoemde activiteiten bij het antwoord op de vraag hoe de organisatie medewerkers bewust maakt van het thema.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Elke situatie vraagt om maatwerk. De mogelijkheden die er zijn in onze organisatie:

 • verschuiving van werktijden of –dagen
 • inzetten van verlof (waarbij we op maat kijken naar inzet vakantieverlof, zorgverlof e.d.)
 • onbetaald verlof
 • thuiswerken
 • tijdelijke aanpassing van werkzaamheden
 • gesprek met de vertrouwenspersoon of HR

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Notitie ‘Mantelzorgvriendelijk HR’ beleid is vastgesteld en opgenomen in het handboek
 • Er wordt op intranet en voor nieuwe medewerkers verwezen naar de notitie
 • In de jaargesprekken is er ruimte voor het thema mantelzorg
 • De medewerker wordt gestimuleerd om het onderwerp bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar de ‘meest optimale balans’
 • HR en de vertrouwenspersoon zijn benaderbaar door de medewerker
 • De manager heeft een signaleringsfunctie en maakt het onderwerp bespreekbaar indien nodig
 • Er wordt training aangeboden speciaal bedoeld voor medewerkers met mantelzorgtaken
 • Informatiebijeenkomst voor managers
 • De HR adviseur vraagt een manager standaard in het maandelijkse werkoverleg naar bijzonderheden m.b.t. medewerkers en daarbij kan mantelzorg een actueel issue zijn

Er heeft op 18 mei 2017 een inspiratiesessie plaatsgevonden bij Travers voor 7 organisaties, georganiseerd door dochteronderneming ZwolleDOET!, met als thema “Werk en mantelzorg”. Doel was deze organisaties te informeren en enthousiasmeren voor mantelzorgvriendelijk beleid. De organisaties gaven na afloop aan dat zij de kans dat zij aan de slag zouden gaan met mantelzorgvriendelijk beleid, op een 9 inschatten. Er was een spreker van Werk&Mantelzorg en van Abbott aanwezig (laatstgenoemde organisatie doet veel aan mantelzorgvriendelijk HR beleid).

Travers is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties