Werk&Mantelzorg

U centraal

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 november 2016

U Centraal is een welzijnsorganisatie in de stad en de regio Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht. Ook voedt U Centraal hulpverleners met expertise rond een aantal thema’s. U Centraal heeft 5 vestigingen, 185 betaalde medewerkers en zo’n 1200 vrijwilligers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/gesprekken in alle teams over werk en mantelzorg (zie bijlage ‘Onze interne cultuur en onze leiding’).
 • Bericht in de personeels-INFO (digitale nieuwsbrief).
 • Notitie en regeling “werk en mantelzorg” als officiële personeelsregeling ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad, waarna vaststelling is gevolgd in het Management Team (zie bijlage).
 • Er zijn twee personeelsbijeenkomsten georganiseerd waar allerhande regelingen en afspraken van U Centraal met de medewerkers zijn besproken. Door deze te benoemen vanuit de visie van U Centraal op goed werkgeverschap kregen medewerkers een goed beeld van het totaalpakket. Goed werkgeverschap is meer dan wat regelingen en afspraken. Het is een uitvloeisel van de kernwaarden van U Centraal. Werk en mantelzorg is daar onderdeel van.
 • Alle leidinggevenden waren actief betrokken bij deze personeelsbijeenkomsten.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt als vast agendapunt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Het thema wordt besproken bij de jaarlijkse teamevaluatie.
 • Het thema komt aan de orde in verzuimbegeleiding door afdeling P&O.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen waarbij de wettelijke regelingen ruimhartig worden toegepast.
 • Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken, afhankelijk van functie.
 • Tijdelijk minder werken.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Regeling Werk en Mantelzorg opgenomen in de Personeelsregelingen (bijlage).
 • Vast agendapunt in functioneringsgesprek en teamevaluatie.
 • Vast agendapunt bij verzuimbegeleiding door leidinggevende en medewerker P&O.
 • Regeling Werk en Mantelzorg opgenomen in het handboek Kwaliteit van U Centraal en voor alle medewerkers in te zien.
 • De wettelijke regeling zoals deze is opgenomen in de cao is voor alle medewerkers in te zien.

Persbericht uitreiking Erkenning

U centraal is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties