Werk&Mantelzorg

UWV Rotterdam en Drechtsteden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 juni 2017

UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemers- verzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. De divisie WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. UWV richt zich primair op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen. Bij UWV WERKbedrijf district Rijnmond werken 453 mensen en in regio Drechtsteden 91 mensen. Er zijn 2 vestigingen in Rotterdam en 2 in Drechtsteden (Gorinchem en Dordrecht).

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bespreking in MT
 • Bespreking in werkoverleggen
 • Bespreking in individuele gesprekken
 • Ophangen posters Ben jij 1 op de 5
 • Item in ‘personeelsblad ‘Eén UWV Rijnmond’
 • Item op Intranet
 • Lunchbijeenkomst

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema besproken in werkoverleg
 • Thema besproken in HRM-cyclus
 • Thema besproken met Medezeggenschapsraad (DC)
 • Thema aangedragen aan ‘PROUD’, platform voor de UWV-er vanaf 50 jaar

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Voornamelijk maatwerkoplossingen:

 • Aangepaste werktijden en/of taken
 • Gedeeltelijk thuis werken
 • Minder werken
 • Inzet keuzeplan

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Bijeenkomst met het management om bewustwording over mantelzorgers te vergroten.
 • Deelname aan een rondetafelbijeenkomst met de wethouder en andere werkgevers in de regio.
 • Management heeft dit vervolgens in werkoverleggen ter sprake gebracht met uitnodiging om vooral in gesprek te komen over eventuele mantelzorgtaken. Tijdens de gesprekken is en blijft mantelzorg een aandachtspunt.
 • Buddy-systeem
 • Ambassadeurs-mantelzorgers
 • Lunch-bijeenkomst voor mantelzorgers met begeleiding van Stichting MEE.
 • Jaarlijks aandacht voor thema tijdens Dag van de Mantelzorg op of rond 10 november.
UWV Rotterdam en Drechtsteden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties