Werk&Mantelzorg

UWV WERKbedrijf Den Haag en Leiden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV WERKbedrijf helpt mensen weer aan het werk. Er werken 750 mensen bij UWV WERKbedrijf Den Haag en Leiden.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben onze medewerkers via de nieuwsbrief/intranet/ mail op de hoogte gesteld van deelname aan het project Mantelzorg werkt van gemeente Den Haag.
 • Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor medewerkers, managers en MT georganiseerd over het thema werk en mantelzorg en het belang van het bespreekbaar (kunnen) maken.
 • Op onze intranetpagina wordt aandacht gegeven aan mantelzorg.
 • In ons personeelshandboek zijn de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden opgenomen.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 9 november 2018 ( Dag van de Mantelzorg) voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.
 • Thema is besproken in meerdere voorlichtingsbijeenkomsten.
 • Thema is besproken in het MT.
 • Thema is besproken met de Medezeggenschapsraad (DC).
 • Thema is aangedragen aan ‘PROUD’, platform voor de UWV-er vanaf 50 jaar.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Aanpassing in roosters
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken, afhankelijk van functie
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Mantelzorg wordt in de CAO specifiek genoemd.
 • Mantelzorg is bespreekbaar en is vast onderdeel tijdens functioneringsgesprekken.
 • De manager gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • De manager gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden op intranet.
 • De leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We besteden aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • Onze deelname aan het project van gemeente Den Haag vindt navolging in de rest van Nederland: er vindt een landelijke uitrol van bijeenkomsten en workshops plaats bij vestigingen van UWV.
UWV WERKbedrijf Den Haag en Leiden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties