Werk&Mantelzorg

UWV Nederland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 24 april 2012

UWV is de centrale uitvoeringsinstelling op het gebied van uitkeringsverstrekking, arbeidsbemiddeling en claimbeoordeling. Er zijn 161 vestigingen, er werken ongeveer 20.000 medewerkers.

UWV heeft de volgende acties uitgevoerd en activiteiten in gang gezet om medewerkers bewust te maken van het thema:

  • Onderzoek Werk en Mantelzorg uitgevoerd.
  • Berichten op intranet geplaatst (poll en extra artikeltjes).
  • Posters over het thema opgehangen door de organisatie.
  • Bekend gemaakt via diverse interne nieuwsbrieven: managementnieuws, HRM-nieuws en regionale nieuwsbrieven.
  • Bekend gemaakt via diverse overleggen.
  • Bekend gemaakt via personeelsblad U&UWV, zowel digitaal als op papier.

 

De volgende concrete stappen heeft het UWV gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Mantelzorg wordt in het CAO specifiek genoemd en wordt gelijk gesteld met langdurig ziekenverlof.
  • Mantelzorg is bespreekbaar en wordt vast onderdeel tijdens functioneringsgesprekken.
  • Manager gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
  • Manager gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
UWV Nederland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties