Werk&Mantelzorg

Versa Welzijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2009

Bij de welzijnsorganisatie Versa Welzijn werken 220 medewerkers aan deelname van mensen aan de samenleving, sociale samenhang en de leefbaarheid in buurten en wijken. Versa Welzijn is actief in Gooi & Vechtstreek, Baarn, Eemnes en Amersfoort.

Op 10 november 2009 – de Dag van de Mantelzorg – ontving Versa Welzijn de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk. Deze uitreiking werd op dezelfde avond getoond in de nieuwsuitzening van RTI Hilversum.

Toenmalig senior Personeelsadviseur Marian Smeekes was aanwezig bij de uitreiking van de Erkenning. Werk&Mantelzorg stelde haar een aantal vragen.

Waarom is het een belangrijk onderwerp voor Versa Welzijn?

‘Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is belangrijk omdat er, uitgaand van landelijke onderzoekscijfers en van de cijfers die naar voren kwamen uit het onderzoek bij onze eigen organisatie, ook bij Versa Welzijn veel medewerkers zijn met mantelzorgtaken. Versa Welzijn wil samen met deze medewerkers zoeken naar de beste oplossing waardoor zij zowel hun werk als hun mantelzorgtaken kunnen uitvoeren zonder overbelast te raken. Het voorkomen van overbelasting is een middel om ook te voorkomen dat medewerkers (langdurig) gaan uitvallen door ziekte.’

Wat wil Versa Welzijn bereiken?

‘Het begrip mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid moet binnen de organisatie ook echt een begrip zijn, het onderwerp moet ‘tussen de oren zitten’ en zowel medewerkers als leidinggevenden moeten op de hoogte zijn van de verschillende oplossingen.’

Wat zijn tot nu toe de ervaringen met de combinatie van werk en mantelzorg?

‘Bij medewerkers waarvan bekend is dat zij mantelzorgtaken hebben, wordt er over dat onderwerp gesproken en met enkele medewerkers zijn ook maatwerkafspraken gemaakt. Dat heeft een positief effect. Bij anderen komen we pas achter hun overbelasting op het moment dat het te laat is en dat zij afhaken. Dat proberen we te voorkomen door aandacht te hebben voor het onderwerp, bijvoorbeeld door erover te spreken in functioneringsgesprekken.’

Heeft u vragen over de aanpak van Versa Welzijn, neem dan contact op met: Ingrid van der Vorst, leidinggevende P&O en facilitaire dienstverlening, mail: ivorst@versawelzijn.nl.

Versa Welzijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties