Werk&Mantelzorg

Vos Techniek

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2016

Vos Techniek is bijna 60 jaar actief binnen industriële automatisering, elektromechanica en service en onderhoud. In een wereld waar technologie snel verandert, wil Vos een toonaangevende partner zijn en uitgroeien tot de meest gewaardeerde onderneming, zowel voor klanten als medewerkers. Vos Techniek heeft 2 vestigingen en er werken 28 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is tijdens een personeelsbijeenkomst aandacht besteed aan mantelzorg, waarin er naast bewustwording ook ondersteuningsmogelijkheden zijn besproken, zoals de wettelijke regelingen en de kaders van Vos.
 • Er is persoonlijke begeleiding  / interventies aangeboden aan mantelzorgers.
 • Er zijn folders en voorlichtingsmateriaal uitgedeeld en deze zijn blijvend beschikbaar.
 • Er is ondersteuning beschikbaar gesteld voor medewerkers via OTIB / Jong en Veer / en mantelzorgsteunpunt Kap.
 • Tijdens de Dag van de Mantelzorg is dit nogmaals herhaald, inclusief de presentatie op Yammer.
 • In het personeelshandboek is een bijlage met meer informatie voor mantelzorgers.
 • Ook bij vermoeden van mantelzorgtaken gaan we actief het gesprek hierover aan.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er is een bijeenkomst over dit thema gevolgd bij brancheorganisatie OTIB.
 • Het thema wordt vanaf 2016 meegenomen tijdens het functioneringsgesprek.
 • Wanneer aan de orde wordt het (in overleg met de betrokkene) in de diverse overleggen besproken.
 • Waar nodig en op aanvraag, kunnen mensen workshops volgen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Afhankelijk van de situatie is het volgende mogelijk:

 • Maatwerk qua werktijden (eerder/later/thuis werken)
 • Maatwerk qua functie-inhoud
 • Maatwerk qua verlof, naast de wettelijke verlofregelingen
 • Maatwerk qua interventies, via OTIB / Jong en Veer of arbodienst

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg is als thema opgenomen in het personeelshandboek.
 • We gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen we de nieuwe medewerker op de mogelijkheden bij Vos Techniek.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Er is informatie over mantelzorg beschikbaar voor medewerkers, zowel door folders als informatie op ons intranet.

Vos Techniek is begeleid door De Kap en Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Heeft u vragen over de aanpak van Vos Techniek, neem dan contact op met Suzanne Reep, P&O manager, mail: s.reep@vostechniek.nl, tel: (055) 357 88 22.

Vos Techniek is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties