Werk&Mantelzorg

Vostermans Companies

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 22 maart 2012

Vostermans is een Internationale organisatie met vestigingen in Nederland, Frankrijk, Maleisie en de Verenigde StatenEr zijn totaal 255 medewerkers in dienst.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Vostermans Companies zet sterk in op preventie en het faciliteren van allerlei vormen van hulp voor werkende mantelzorgers. Wij staan klaar voor medewerkers als ze ons nodig hebben en daardoor staan zij klaar voor ons als wij ze nodig hebben. Het is een win-win situatie’.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

  • De bedrijfsinformatie is gewijzigd en er is een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage in opgenomen.
  • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek, wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft en het functioneren in gedrang komt. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
  • Er is een mantelzorgmakelaar toegevoegd aan ons preventienetwerk.
  • Mantelzorgthema is opgenomen in de training “managen van verzuim” van de Metaalunie academie.
  • Brede aandacht voor het goed combineren van arbeid en zorg is integraal opgenomen in de HRM.

Heeft u vragen over de aanpak van Vostermans Companies, neem dan contact op met:
G.M.J. Vergeldt, HRM manager. Per mail of via telefoonnummer 077-3893232

Vostermans Companies is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties