Werk&Mantelzorg

Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 september 2015

De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (SVT Ov.), met 15 medewerkers, is er voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, ook wel informele zorg genoemd. De SVT Ov. bestaat meer dan 30 jaar en heeft het PREZO gouden keurmerk voor de informele zorg. De SVT Ov. werkt in midden en noordoost Overijssel met 10 lokale steunpunten. De SVT Ov. heeft meerdere gespecialiseerde diensten, waarvoor geen indicatie nodig is. Er wordt uitgegaan van vier hoofddiensten:

–          Mantelzorgondersteuning
–          Intensieve vrijwillige thuiszorg/buddyzorg/respijtzorg/sociale netwerken
–          Vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg
–          Sociale innovatie

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Brochures verspreid.
 • Medewerkers zijn op de hoogte van de term mantelzorg, we werken er dagelijks mee.
 • Er wordt in de nieuwsbrief/op de website aandacht aan het thema besteed.
 • Er is aandacht  voor medewerkers met langdurige zorgtaken en dit maakt deel uit van ons (levensfasegericht) personeelsbeleid en staat op papier.
 • Er is een open cultuur. Onderling wordt er open over de mantelzorgtaken gesproken. Door ons werk hebben we begrip voor collega’s met mantelzorgtaken.
 • De directeur spreekt met medewerkers over de invloed van privéomstandigheden op het werk. Dit gebeurt in ieder geval 2x per jaar maar wanneer iemand intensief mantelzorger is gebeurd dit vaker, afhankelijk van de situatie.
 • We vinden het normaal en vanzelfsprekend dat mantelzorgtaken en werk te combineren moeten zijn. Het wordt normaal gevonden wanneer iemand om haar mantelzorgtaken later begint / andere dagen werkt/ haar uren anders verdeeld of deels thuiswerkt.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Tijdens beoordelingsgesprekken is ‘Werk en mantelzorg’ een vast item. De formulieren voor het beoordelingsgesprek en het voortgangsgesprek bevatten een vraag omtrent mantelzorgtaken.
 • Er is altijd aandacht voor collega’s die mantelzorgtaken verrichten. Collega’s kunnen hun verhaal kwijt bij elkaar en bij de directeur. Samen wordt er gekeken of het nodig is om de werkzaamheden aan te passen. Dit kan tijdens een formeel gesprek maar gebeurt ook in de wandelgangen of tijdens de koffiepauze.
 • Er wordt bekeken hoe werk en mantelzorg goed te combineren zijn. We zien het als een taak van de werknemer en de werkgever om de werkzaamheden en de mantelzorgtaken goed te combineren.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De wettelijke verlofregelingen en regelingen in de CAO VVT  bieden wij actief aan aan medewerkers met zorgtaken, zoals calamiteitenverlof, kort- en langdurig zorgverlof, aanpassing arbeidsduur.…..Zo is er momenteel een collega die minder uren werkt i.v.m. mantelzorgtaken.
 • maar ook is maatwerk mogelijk zoals:
  • aangepaste werktijden. Er is een collega die later begint i.v.m. mantelzorgtaken.
  • wisseling van werkdagen
  • zelfroostering. Werkzaamheden kunnen zelf ingepland worden, als het aantal uren maar gehaald wordt. In principe werkt iemand op vaste dagen maar deze zijn makkelijk te verzetten, als dit maar bekend is bij collega’s.
  • uren opsparen
  • betaald mantelzorgverlof
  • thuis werken. Van deze mogelijkheid wordt ook door mantelzorgers gebruik gemaakt.
  • tijdelijk stoppen met werken
  • tijdelijk andere/lichtere werkzaamheden
  • meer werken in minder dagen of juist minder uren werken op meer dagen
  • inschakelen van Steunpunt mantelzorg

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Jaarlijks, tijdens de dag van de mantelzorg, worden medewerkers met mantelzorgtaken binnen de SVT Ov. extra gewaardeerd middels een attentie. Dit kan bijvoorbeeld een roos zijn of een lunch.
 • Werk en mantelzorg staat in formele gesprekken( zoals functioneringsgesprekken) vast op de agenda.
 • Voor mantelzorgers hebben wij in onze organisatie personeelsinstrumenten en regelingen die de combinatie van werk en zorg voor een zieken of hulpbehoevende naaste goed mogelijk maken.  Dit kunnen wettelijke regelingen zijn of volgens het CAO VVT maar ook maatwerkoplossingen speciaal voor die werknemer.
 • Met nieuwe medewerkers wordt het thema werk en mantelzorg al in de eerste werkdagen besproken. Tijdens het sollicitatiegesprek wordt al gevraagd of iemand ervaring heeft met mantelzorgtaken. Hier komt al naar boven of iemand mantelzorger is. Dan wordt ook gevraagd hoe iemand dat denkt te kunnen combineren en wat daar van de werkgever voor nodig is. Wanneer iemand mantelzorger is zal er in de eerste werkdagen hierover gesproken worden om te kijken of er maatwerkoplossingen nodig zijn.

Foto (van links naar rechts): wethouder Ben Beens (gemeente Rijssen-Holten) en Annet Korbeld, Mirjam Heezen en Ina Hoogsteder (Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. M.L. Hoogsteder-Dekker (directeur) via 0548-638830 of per mail ihoogsteder@vrijwilligethuiszorg.nl

Het persbericht van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel n.a.v. de Erkenning.

Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties