Werk&Mantelzorg

Waterlandziekenhuis

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds mei 2013

Waarom aandacht voor werk en mantelzorg?

‘Vitaliteit is een belangrijk thema binnen ons ziekenhuis. Zonder vitale medewerkers bereiken wij onze doelstelling niet. Wij hechten dan ook veel waarde aan een goede afstemming tussen werk en privé. De combinatie van werk en mantelzorg hoort daar ook bij.’

Onderzoek

‘Begin 2010 hebben wij onderzoek laten doen naar hoeveel medewerkers in het Waterlandziekenhuis mantelzorgtaken verlenen en of ze dat goed kunnen combineren met hun werk. We signaleerde namelijk intern een groeiend aantal medewerkers dat dreigde vast te lopen in de combinatie werk en mantelzorg. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat 1 op de 4 medewerkers mantelzorgtaken verleent. Dat zijn dus veel werkende mantelzorgers. Dit onderzoek hielp ons niet alleen mantelzorg in kaart te brengen maar ook bewustwording te creëren en het onderwerp bespreekbaarder te maken. Een deel van onze mantelzorgers was zich namelijk niet bewust dat ze mantelzorgtaken verleenden.’

Wat wil het Waterlandziekenhuis bereiken?

‘Het Waterlandziekenhuis streeft ernaar de medewerkers op een dusdanige manier te ondersteunen zodat zij werk en mantelzorg beter op elkaar kunnen afstemmen. Hierdoor blijft de medewerker beter inzetbaar wat zowel een profijt is voor de medewerker als voor het Waterlandziekenhuis. De wijze waarop wij medewerkers ondersteunen kan heel divers zijn en is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker. Als je op onderzoek uitgaat blijkt er al heel veel mogelijk op het gebied van emotionele- en praktische ondersteuning. Het probleem is meestal dat de medewerker en de leidinggevende niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Daar valt al veel winst uit te behalen.’

Ervaringen met de combinatie van werk en mantelzorg

‘Uit het onderzoek bleek dat een groot deel van de medewerkers werk en mantelzorg goed kan combineren zonder dat er direct ondersteuning vanuit de organisatie geboden wordt. Een ander deel van de mantelzorgers maakt wel gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden. Daarbij kan gedacht worden aan praktische ondersteuning als:

  • aangepaste werktijden
  • aangepast werk
  • zorgverlof
  • deels thuiswerken
  • gesprekken met bedrijfspsycholoog/bedrijfsmaatschappelijk werk

Medewerkers zijn positief over deze mogelijkheden. Zij ervaren een stukje betrokkenheid in moeilijke tijden. Daarbij moet wel gezegd worden dat de mogelijkheden niet tot in de hemel rijken. Van onze medewerkers verwachten we ook dat ze hun verantwoordelijkheid naar het Waterlandziekenhuis nemen en pro-actief op zoek gaan naar een nieuwe werk-privé balans. Als je een goede middenweg vindt, kun je samen heel ver komen. De waardering daarvoor zie je terug in extra betrokkenheid van de medewerkers. De cirkel is dan rond.‘

Heeft u vragen over de aanpak van het Waterland Ziekenhuis, neem dan contact op met: Saskia Graanboom, medewerker P&O Service Centrum. Telefoonnummer: 0299 457334

Waterlandziekenhuis is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties