Werk&Mantelzorg

Wauw speciaal voor jou

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 november 2019

De begeleiding is vooral gericht op kinderen en jongeren met een bijzondere hulpvraag. Denk hierbij aan psychische problematiek zoals bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, ADHD of hechtingsproblematiek. Daarnaast werken wij ook veel met kinderen met een motorische en/of verstandelijke ontwikkelingsachterstand. Bij Wauw werken 25 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

We hebben kleinschalig onderzoek gedaan naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer, een 0-meting als het ware. De wijze waarop we dit invulling hebben gegeven is door het onderwerp mantelzorg en werk bespreekbaar te maken en vooral te vragen wat werknemers nog nodig hebben van de werkgever om hier beter mee om te kunnen gaan. De uitslag was bemoedigend en er was al behoorlijke aandacht voor de werkende mantelzorger binnen de organisatie. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • Via berichten in interne nieuwsbrieven zoals de aankondiging van de Dag van de Mantelzorg.
 • Jaarlijks organiseren we een mama dag voor de mantelzorgende moeders en werkneemsters rondom moederdag (volgend jaar ook vaders). Het onderwerp wordt hierbij met elkaar besproken.
 • We besteden veel aandacht in het personeelsbeleid aan de fitheid van onze medewerkers. Met daarbij oog voor de privéomstandigheden, waaronder mantelzorg.
 • Zowel in de voorbereiding op als tijdens de (functionerings) gesprekken zelf worden medewerkers geattendeerd op de combinatie werk en mantelzorg.
 • Medewerksters zijn geattendeerd op de Steunpunten mantelzorg en de mogelijkheden van ondersteuning door een mantelzorgmakelaar. Folders zijn hiervoor beschikbaar gesteld.
 • Informatie over verlofregelingen zijn besproken met medewerksters en worden toegepast. Er is veel begrip binnen de organisatie voor het fenomeen mantelzorg omdat ze dagelijks met heel veel mantelzorgers te maken hebben en hun wel en wee.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Vrijwilligers inzetten om flexibele werktijd voor mantelzorger/medewerker mogelijk te maken.
 • Actieve inzet van wettelijke verlofregelingen.
 • Door middel van een actieve samenwerking met het steunpunt mantelzorg Synthese en de mantelzorgmakelaar schakelen we sneller deze hulpbronnen in voor onze mensen die daar behoefte aan hebben.
 • Wij stimuleren de dialoog met de cliënt-mantelzorgers en werknemers- mantelzorgers. Op een eenvoudige natuurlijke wijze een lotgenoten dialoog aangaan waar beiden voordeel bij kunnen hebben.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In de wervings- en selectieprocedure wordt het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid uitgelegd.
 • Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is onderdeel van de gesprekken. In de gesprekken wordt geïnformeerd naar de balans tussen werk en privé en bekeken of er sprake is van een mantelzorgsituatie. Vaak is deze bij de werkgever en werknemer onderling al bekend door de open mind set hiervoor.
 • Wanneer duidelijk is dat er sprake is van een (te) drukke mantelzorgsituatie, maken werknemer en leidinggevende afspraken over de wijze waarop werk en mantelzorg kan worden gecombineerd. Er komt dan vaak een maatwerkoplossing die past bij de specifieke situatie.
 • Binnenkort wordt voor de cliënten- mantelzorgers en voor de werknemer- mantelzorgers een bijeenkomst/workshop georganiseerd onder begeleiding van een coach. Thema familiezorg. Zorg die rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.
 • Rondom de dag van de mantelzorg ontvangen alle mantelzorgers en medewerksters een attentie van de werkgever. Dit ook weer voor de bewustwording.

Voor meer informatie over de aanpak van Wauw speciaal voor jouw kunt u contact opnemen met Martijn Tillema, m.tillema@werkenmantelzorg.nl

Wauw speciaal voor jou is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties