Werk&Mantelzorg

Welzijn Rijswijk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 november 2019

Welzijn Rijswijk maakt meer mogelijk! Dat doen we door het stimuleren van burgerinitiatief en talent-ontwikkeling. We brengen mensen samen en geven ondersteuning en advies waardoor mensen weer zelf verder kunnen. Bij al onze interventies staan de eigen mogelijkheden van mensen centraal. Bij Welzijn Rijswijk werken 35 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Met collega’s is besproken dat het erg belangrijk is dat werk en mantelzorg meer onder de aandacht komt en dat de leidinggevenden nadrukkelijk vragen naar de balans tussen werk en privé. Hierdoor zijn de volgende acties uitgevoerd:

 • De afdeling Mantelzorg heeft tijdens een personeelsbijeenkomst extra aandacht besteed aan het thema werk en mantelzorg, o.a. over de mogelijke regelingen. Ook zijn deze opgenomen in de personeelsgids.
 • Mantelzorgnieuwsbrieven worden 3x per jaar verspreid binnen de organisatie met aandacht voor werk en mantelzorg.
 • Berichten op intranet/V-Office.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • Het onderwerp wordt besproken tijdens het functioneringsgesprek. Daar wordt besproken of een medewerker mantelzorger is en welke werkafspraken er nodig zijn om de combinatie werk en mantelzorg te kunnen blijven volhouden.
 • Tijdens de werkoverleggen wordt de bespreekbaarheid werk en privé continue bewaakt en komt het thema regelmatig terug.
 • Tijdens de 6 maanden evaluatie gesprekken met nieuwe medewerkers gaan we dieper in op de Werk-Privé balans en de eventuele mantelzorgtaken.
 • Medewerkers krijgen een gesprek aangeboden met één van de mantelzorgconsulenten van Welzijn Rijswijk over de mantelzorg situatie. Er wordt dan informatie en advies gegeven.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Aanpassen werktijden (tijdelijk)
 • Mogelijkheid om thuis te werken
 • Tijdelijk minder werken
 • Zorgverlof opnemen
 • Extra ureninzet mogelijk van vitaliteitsuren vanuit het persoonlijke loopbaanbudget
 • Medewerkers kunnen extra verlof inkopen vanuit hun Individueel Keuzebudget (IKB)

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het onderwerp is opgenomen in de functioneringsgesprekken.
 • De CAO biedt ruimte om individueel duurzaam inzetbaar te blijven, deze ruimte staat ook uitgelegd in de personeelsgids. De keuzemogelijkheden hierin worden met medewerkers, die mantelzorger zijn, ook besproken.
 • Jaarlijks aandacht voor de dag van de mantelzorg en de mantelzorgwaardering.
 • Bij het indelen van weekend activiteiten wordt rekening gehouden met de medewerkers die i.v.m. mantelzorgtaken in het weekend moeilijker aanwezig kunnen zijn, deze medewerkers worden dan op een ander moment ingezet.
 • Alle informatie die vanuit afdeling Mantelzorg wordt verstuurd naar de mantelzorgers worden ook binnen de organisatie verspreid.
 • Bij bekendheid dat een personeelslid mantelzorger is dan wordt er door de leidinggevende een gesprek aangegaan of de combinatie werk-privé nog te overzien is.

Voor meer informatie over de aanpak van Welzijn Rijswijk kunt u contact opnemen met Lenette van Tienhoven, l.vantienhoven@werkenmantelzorg.nl

Welzijn Rijswijk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties