Werk&Mantelzorg

Welzijn Teylingen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 februari 2019

Welzijn Teylingen draagt bij aan het welzijn van alle inwoners van Teylingen door individuele ondersteuning, informatie en advies, buurtwerk en bevordering vrijwillige inzet. Er werken 18 medewerkers bij Welzijn Teylingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het Bollenstreek brede project Mantelzorg werkt van gemeente Teylingen.
 • We hebben een onderzoek gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer en de uitkomsten gecommuniceerd.
 • Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor ons eigen personeel over het thema werk en mantelzorg, de uitkomsten van het onderzoek en het belang van het bespreekbaar (kunnen) maken.
 • In onze nieuwsbrieven is aandacht besteed aan de combinatie werk en mantelzorg.
 • In ons personeelshandboek zijn de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden opgenomen.
 • Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de achterban van Welzijn Teylingen over het thema werk en mantelzorg op de Dag van de Mantelzorg (10 november 2018).
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 14 februari 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • We hebben een bijeenkomst georganiseerd over het thema waarin de dialoog centraal stond.
 • Het thema wordt meegenomen in bila’s bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg.
 • Het thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken, afhankelijk van functie
 • Verlofsparen
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden in ons personeelshandboek en intern nieuwsbrief.
 • De leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november), niet alleen voor onze achterban, maar ook voor ons eigen personeel.

Voor meer informatie over de aanpak van Welzijn Teylingen kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

Welzijn Teylingen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties