Werk&Mantelzorg

Welzijnskompas

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 februari 2019

Onze dienstverlening richt zich op de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners van Hillegom en Lisse. Wij wijzen ze de weg en leveren maatwerk waar nodig. Wij maken daarbij gebruik van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Ons aanbod is er op gericht om problemen te voorkomen (preventie) en waar nodig lichte hulp en ondersteuning te bieden. Wij leggen huisbezoeken af maar spreken mensen ook aan op ontmoetingsplekken in het dorp.  Er werken 20 medewerkers bij Welzijnskompas.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het Bollenstreek brede project Mantelzorg werkt van gemeenten Hillegom en Lisse (onderdeel HLT gemeenten).
 • We hebben een onderzoek gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer en de uitkomsten gecommuniceerd.
 • Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor ons eigen personeel over het thema werk en mantelzorg, de uitkomsten van het onderzoek en het belang van het bespreekbaar (kunnen) maken.
 • In onze nieuwsbrieven is aandacht besteed aan de combinatie werk en mantelzorg.
 • In ons personeelshandboek worden de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden opgenomen.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 14 februari 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • We hebben een bijeenkomst georganiseerd over het thema waarin de dialoog centraal stond.
 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Het thema wordt minimaal jaarlijks besproken in het teamoverleg.
 • Het thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken, afhankelijk van functie
 • Verlofsparen
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • De leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is en welke aanpassingen evt. nodig zijn.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november), niet alleen voor onze achterban, maar ook voor ons eigen personeel.
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.
 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden in ons personeelshandboek.

Voor meer informatie over de aanpak van Welzijnskompas kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl, tel: 06-45108449.

Welzijnskompas is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties