Werk&Mantelzorg

Welzijnswerk Midden Drenthe

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 december 2016

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Voorlichtingsbijeenkomsten over mantelzorg in alle teams.
 • Managementteam geïnformeerd over personeelsbeleid, de mantelzorgregeling en mantelzorgkwesties.
 • De mantelzorgregeling is bedoeld om de combinatie van werk en zorg te vergemakkelijken en de kans op uitval door overbelasting te verminderen. De mantelzorgregeling is in het MT vastgesteld en wordt toegepast (zie onderaan pagina).
 • In het Sociaal Statuut van Welzijnswerk Midden-Drenthe is de mantelzorgregeling als zodanig vastgelegd.
 • Mantelzorg is opgenomen in het personeelsbeleid en in de verlofregelingen.
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over verlofregelingen en maatwerkoplossingen bij mantelzorg (o.a. in nieuwsbrieven).

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • In verlofregelingen is een aparte passage over mantelzorg opgenomen.
 • Bij zorgverlof waarin beschreven acute zorg, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof, is mantelzorgverlof toegevoegd.
 • In het personeelsbeleid heeft mantelzorg specifieke aandacht.
 • In gesprekken, individueel en in teamverband, wordt stilgestaan bij de thuissituaties van medewerkers. In mantelzorgsituaties wordt gewezen op de verlofregelingen en ook de maatwerkmogelijkheden. De teamvergaderingen beginnen vaak met een rondje van ‘wel en wee’. Er is een sfeer van vertrouwen en elkaar vertellen.
 • In de jaarlijkse functioneringsgesprekken is mantelzorg als vast agendapunt opgenomen.
 • Continuïteit van de bestaande cultuur van maatwerkoplossingen bij mantelzorggerelateerde kwesties.
 • Medewerkers worden gestimuleerd hun zorgsituatie bespreekbaar te maken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijden.
 • Ruime mogelijkheden om thuis te werken.
 • Jaarafspraken: bijv. in bepaalde periode meer of minder uren werken om mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren.
 • Compensatie-uren opsparen om op te nemen bij onverwachte zorgsituaties.
 • Samen zoeken naar maatwerkoplossingen.
 • Aanpassing takenpakket: (tijdelijk) een minder belastend takenpakket.
 • (Omscholing naar) een andere functie.
 • Arbeidsovereenkomst aanpassen: minder uren werken. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In het personeelsbeleid is mantelzorg als apart item toegevoegd.
 • In functioneringsgesprekken is mantelzorg een vast gesprekspunt.
 • Teamleiders gaan met de medewerker in gesprek zodra bekend is dat hij/zij mantelzorgtaken verricht. Dit om eventuele afspraken te maken om de combinatie werk en mantelzorg te kunnen (blijven) combineren.
 • Aandacht tijdens de jaarlijkse dag van de mantelzorg.
 • Het ContactPunt Mantelzorg Midden-Drenthe organiseert samen met Welzijnswerk Midden-Drenthe de ‘Dag van de Mantelzorg’ (een verwendag) in de gemeente Midden-Drenthe. Alle mantelzorgers worden voor deze activiteit uitgenodigd deel te nemen. Daarnaast krijgt iedere mantelzorger een presentje op deze dag van de mantelzorg. Medewerkers met mantelzorgtaken maken hiervan deel uit.

Hieronder de tekst en de regelingen t.a.v. mantelzorg vermeld zoals vermeld in het Sociaal Statuut van Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Welzijnswerk Midden Drenthe is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties