Werk&Mantelzorg

WGV Zorg en Welzijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

WGV Zorg en Welzijn voert sinds 2007 projecten uit rondom de onderwerpen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Binnen deze thema’s is de combinatie van werken en zorgen voor een zieke naaste een belangrijk aandachtspunt. Om medewerkers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden is mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid essentieel. Niet alleen voor mantelzorgers die werken, maar ook voor de werkgever.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Medewerkers zijn via intranet geïnformeerd over de aandacht voor het onderwerp werk en mantelzorg binnen WGV Zorg en Welzijn.
 • Er zijn posters opgehangen binnen de organisatie.
 • Vanuit een aanbod van de gemeente Enschede heeft WGV Zorg en Welzijn een intern onderzoek uit kunnen voeren om te kijken hoe het bij de vereniging gesteld is op het gebied van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Via berichten op intranet, mail en een persoonlijke brief met de mantelzorgkaart ‘ben jij 1 op de 8’ zijn de medewerkers uitgenodigd te participeren aan het onderzoek.
 • Presentatie gehouden over het onderzoek, waaruit blijkt dat 1 op de 4 medewerkes mantelzorger is binnen de vereniging.

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is ontwikkeld en opgenomen in het HRM beleid van WGV Zorg en Welzijn;
 • Het onderwerp werk en mantelzorg wordt opgenomen in het jaargesprek, zodat de leidinggevende goed op de hoogte is van de mantelzorgtaken en de juiste ondersteuning en afstemming kan plaatsvinden;
 • Voor leidinggevenden wordt een workshop gegeven waarin wordt behandeld hoe leidinggevenden een zogenoemd ‘duurzaam inzetbaar jaargesprek’ kunnen voeren, waarbij het onderwerp werk en mantelzorg aan bod komt;
 • Daarnaast wordt het opgenomen in het introductiedocument voor nieuwe medewerkers zodat zij direct op de hoogte zijn van het mantelzorgvriendelijke klimaat dat WGV Zorg en Welzijn nastreeft;
 • Op intranet wordt informatie verstrekt over het aanbod van de steunpunten mantelzorg in de regio van WGV Zorg en Welzijn, de landelijke organisatie MEZZO en worden ondersteuningsmogelijkheden zoals het mantelzorgcompliment, verlofregelingen etc. opgenomen zodat het makkelijk vindbaar is voor zowel mantelzorgers als leidinggevenden.
 • Jaarlijks op de dag van de mantelzorg wordt tenminste een berichtje op intranet geplaatst om mantelzorgers een hart onder de riem te steken; af en toe zal dit worden uitgebreid met het organiseren van een activiteit of andere actie;
 • Er is een inspiratielunch georganiseerd voor alle medewerkers van WGV Zorg en Welzijn waar de mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Niet-mantelzorgers zorgen voor een lunch waarbij tegelijkertijd ook inhoudelijk even stil wordt gestaan bij het thema.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van WGV Zorg en Welzijn, neem dan contact op met Maria Perini, projectmedewerker. Telefoonnummer 088 255 66 50.

Website WGV Zorg en Welzijn

WGV Zorg en Welzijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties