Werk&Mantelzorg

Woonstichting Etten-Leur

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 22 februari 2011

WEL is een woonstichting met zo’n 5000 woningen en andere verhuureenheden. Daarmee is WEL de grootste verhuurder in Etten-Leur met een gevarieerd woningaanbod voor jong en oud. Er werken 66 mensen. Sinds 2008 is WEL intern aan de slag met het thema werk en mantelzorg. Inmiddels is de organisatie mantelzorgbewust en heeft om die reden De Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen.

Waarom aandacht voor werk en mantelzorg?

‘In onze ogen is het essentieel dat de werkgever de werknemer in staat stelt om het werk goed te doen en in te richten. De centrale vraag hierin is wat de werknemer nodig heeft; hoe kan iemand in zijn/haar omstandigheden het werk goed doen? Als maatwerk nodig is dan moet je dat regelen als werkgever. Het gaat om een investering op de lange termijn. Bovendien ontstaat er door aandacht te besteden aan de werkende mantelzorger een goede samenwerkingsrelatie tussen werkgever en werknemer.’

Concrete acties

  • Het thema werk en mantelzorg is opgenomen in de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, waarbij het uitgangspunt is: ‘wat heb je nodig om werk en de mantelzorg goed te kunnen combineren?’.
  • Er is een driehoeksymbool ontworpen. Deze wordt actief naar medewerkers gecommuniceerd via intranet en het hangt in de kantine.
  • Eens per jaar op de dag van de mantelzorger wordt er een ontspannen activiteit voor de mantelzorgers georganiseerd.
  • Wij willen naast een goed voorbeeld voor onze werknemers en onze klanten, ook een goed voorbeeld voor andere organisaties zijn. We willen anderen inspireren en uitdagen.’

Driehoeksymbool

‘Een medewerker die mantelzorger is, heeft niet alleen de verantwoordelijkheid naar zichzelf, maar ook naar zijn/haar collega’s, leidinggevende en het werk. We hebben ervaren dat communicatie de smeerolie is. Communicatie is nodig om de verschillende taken (op het werk en thuis) goed te kunnen combineren en te organiseren. Dit vraagt de nodige inspanning van de mantelzorger. Afspraken om werk en mantelzorg goed te kunnen combineren kunnen pas gemaakt worden als er een open communicatie is tussen drie betrokken partijen: werkgever/leidinggevende, mantelzorger en collega. Daarom hebben we een driehoek gesymboliseerd en gecommuniceerd naar alle medewerkers.’

Toelichting op het driehoeksymbool
‘De opening in het midden van het symbool staat voor de openheid die nodig is in de communicatie. De centrale plaats die deze opening inneemt in het symbool symboliseert de centrale plaats die de mantelzorger zelf heeft in die communicatie. Hiermee hebben de drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid. Alleen op deze manier kan gezocht worden naar maatwerkoplossingen. Kortom: in onze ogen is mantelzorg maatwerk, communicatie, begrip en overleg.’

Ervaring met het thema tot nu toe

‘We zijn er trots op dat we tot nu toe voor alle situaties een oplossing hebben kunnen vinden; er is nog geen mantelzorgsituatie vastgelopen en er is in elke situatie een maatwerkoplossing gevonden. De organisatie kent een laag verzuimpercentage, wat mede het resultaat is van aandacht aan mensen besteden, bij dingen stilstaan, oprecht interesse in mensen tonen. Hierin is het essentieel om realistische signalen, verwachtingen en oplossingen met elkaar te bespreken en de belangen van zowel werkgever als werknemer eerlijk en open op tafel te leggen.’

Heeft u vragen over de aanpak van WEL?
Neem dan contact op met:  P&O functionarismevrouw van Eekelen.

Nieuwsbericht: Woonstichting Etten-Leur eerste woningcorporatie met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Woonstichting Etten-Leur is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties