Werk&Mantelzorg

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

Met twaalf woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra is WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden. WZH is gespecialiseerd in het bieden van (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

In de sfeervolle woonzorgcentra van WZH ontvangen cliënten dagelijks persoonlijke zorg in een veilige en bezielende omgeving. De eigen leefstijl, de betrokkenheid van familie, mantelzorgers, vrienden en vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Samen zorgen we dat men zich thuis voelt bij WZH. Bij WZH werken circa 2400 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er zijn berichten geplaatst op intranet en in nieuwsbrieven voor medewerkers
 • Er heeft een nulmeting plaatsgevonden naar de beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer
 • Er zijn workshops gegeven over de combinatie werk en mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden
 • Het thema ‘samen zorgen’ is binnen WZH een belangrijk thema, waar veel aandacht voor is onder andere door middel van mantelzorg ambassadeurs, bijeenkomsten en mantelzorgbeleid.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken bij sollicitatiegesprek
 • Thema wordt besproken bij verzuim- en/of functioneringsgesprek
 • In de maand van de mantelzorg wordt het thema mantelzorg besproken in werkoverleggen
 • Zodra medewerker aangeeft mantelzorger te zijn of bij vermoeden van leidinggevende dat het lijkt dat er een disbalans tussen privé en werk is.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Wettelijke verlofregelingen volgens de CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Medewerkers (en leidinggevende) middels terugkoppeling onderzoek combinatie werk en mantelzorg geattendeerd op diverse ondersteuningsmogelijkheden zoals servicedesk P&O en externe ondersteuningsmogelijkheden zoals www.mantelzorgpower.nl
 • Opname van thema in het vitaliteitsbeleid (nog in concept)
 • Workshops “Mantelzorg: samen werk ‘t!”
 • Jaarlijks aandacht voor het thema in de maand van de mantelzorg
Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties