Werk&Mantelzorg

Coöperatie VGZ

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 novmber 2016

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, die dicht bij haar leden en de maatschappij staat. Vanuit ons maatschappelijk profiel ontplooien we initiatieven die bijdragen aan de samenleving en aan maatschappelijke oplossingen. Samen met alle andere partijen in de zorg, zorgen wij ervoor dat we de zorg voor onze kinderen en kleinkinderen toegankelijk en betaalbaar houden.

Onder Coöperatie VGZ vallen : VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, Zekur en Zorgzaam.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Coöperatie VGZ heeft als uitgangspunt dat leiders en mantelzorgende medewerkers samen tot de beste maatwerkoplossing komen. We bieden verschillende regelingen aan die bijdragen aan een goede werk-privé balans en die duurzame inzetbaarheid faciliteren, zoals:

  • Thuiswerken en/of flexibele werktijden
  • Tijdelijk minder werken
  • Kort- en/of langdurend zorgverlof in het kader van mantelzorg
  • Gratis zorgadvies en bemiddeling via de VGZ Mantelzorg Hulplijn en Mantelzorg Makelaar
  • Vervangende zorg thuis
  • Doneren van vakantieuren aan een collega, die mantelzorger is.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?
In de gesprekken tussen medewerkers en leiders bespreken zij de wensen rondom mantelzorg en de mogelijkheden op ondersteuning. Op onze interne informatiepagina over mantelzorg vinden medewerkers en leiders alle mogelijkheden die wij bieden. Daarnaast communiceren we elk jaar rondom de Dag van de Mantelzorg en brengen wij zo het thema onder de aandacht.

Onder onze verzekerden zijn ook mantelzorgers. Vanzelfsprekend bieden wij onze verzekerden ondersteuning bij mantelzorg. Onderdeel van ons ondersteuningsaanbod is een telefonische hulplijn voor Zorgadvies en Bemiddeling, de diensten van de Mantelzorg Makelaar en vervangende mantelzorg.

Vragen over de aanpak van Coöperatie VGZ? Neem dan contact op met People & Experience via: peopleservices@vgz.nl

Coöperatie VGZ is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties