Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Coöperatie VGZ

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 novmber 2016

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, die dicht bij haar 4,2 miljoen leden en de maatschappij staat. Vanuit haar maatschappelijk profiel ontplooit ze initiatieven die bijdragen aan de sociale samenleving en het milieu en aan maatschappelijke oplossingen. Samen met alle andere partijen in de zorg, zorgt zij ervoor dat kwaliteit in zorg betaalbaar blijft. Coöperatie VGZ heeft 5 vestigingen waar in totaal 2480 medewerkers werken.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We plaatsen intranetberichten en ‘narrowcasting’ berichten tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg  (10 november). Hierin leggen we uit wat mantelzorg is, benoemen we feiten en cijfers en de ondersteuning die we bieden aan collega mantelzorgers.
 • We informeren leidinggevenden voorafgaand aan de Dag van de Mantelzorg via het Management Magazine. Vorig jaar (2015) stond de berichtgeving over mantelzorg in de top 5 van meest gelezen intranet berichten (maand november).
 • Er zijn twee speciale films gemaakt en vertoond; één van een collega mantelzorger, over zijn werk-privé balans en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit cVGZ en één van een mantelzorgfamilie om de algemene bewustwording op gang te brengen.
 • We informeren medewerkers regelmatig over onze brede aandacht en ondersteuning aan mantelzorgers door middel van intranetberichten en artikelen in onze bedrijfsmagazines en sociaal jaarverslagen. Denk hier aan nieuwe diensten die we ontwikkelen voor medewerkers en verzekerden, bedrijfszorgworkshops in samenwerking met stichting Werk&Mantelzorg, de landelijke FUNdag voor 600 jonge mantelzorgers, onze jaarlijkse maatschappelijke sponsoring van mantelzorgers en de stakeholdersessies die we organiseren voor mantelzorgprofessionals om onze sponsoring en samenwerking te verbeteren.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er zijn speciale simulatiesessies georganiseerd met acteurs over het thema ‘Ouder Worden’ gevolgd door groepsdiscussie over dit thema en mantelzorg. Zowel medewerkers als leidinggevenden hebben deelgenomen.
 • Leidinggevenden worden voorafgaand aan de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg apart geinformeerd over het thema mantelzorg en de ondersteuning die we medewerkers bieden.
 • Leidinggevenden wordt gevraagd om tijdens het teamoverleg aandacht te schenken aan het gratis  ‘Do Something Different’ welzijnsprogramma voor collega-mantelzorgers.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Ons uitgangspunt is dat de leidinggevende en de mantelzorgende medewerker samen tot de beste maatwerkoplossing komen. Hiertoe kunnen ze gebruik maken van de diverse regelingen die we bieden om de werk-privé balans en duurzame inzetbaarheid te faciliteren. Waaronder:

 • Thuiswerken en/of flexibele werktijden (tijd en plaats onafhankelijk werken)
 • Tijdelijk minder werken (HR regeling)
 • Kortdurend zorgverlof in het kader van mantelzorg (cao regeling)
 • Langdurig zorgverlof in het kader van mantelzorg (cao regeling)
 • Gratis zorgadvies en bemiddeling via de VGZ Mantelzorg Hulplijn en Mantelzorg Makelaar
 • Vervangende zorg thuis

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er vindt zo snel mogelijk een maatwerkgericht gesprek plaats tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende. Hierin worden de vele mogelijkheden die we bieden, meegenomen en besproken.
 • We vragen blijvend aandacht voor dit thema binnen ons bedrijf.  Elk jaar rondom de Dag van de Mantelzorg communiceren we richting onze medewerkers wat we doen om drie specifieke doelgroepen mantelzorgers concreet te ondersteunen: onze collega-mantelzorgers, onze verzekerden en mantelzorgers in de samenleving.
 • In 2015 hebben we tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg onze collega’s gevraagd een mantelzorg bedank e-mail te sturen naar hun mantelzorgende collega’s of familieleden (samenwerking tussen Coöperatie VGZ en MEZZO).
 • Onderdeel van ons ondersteuningsaanbod is vanaf dit jaar ook een telefonische hulplijn voor Zorgadvies en Bemiddeling, de diensten van de Mantelzorg Makelaar en vervangende mantelzorg.
 • We bieden vanaf begin januari 2016 een digitaal welzijnsprogramma aan onze mantelzorgende medewerkers. We hebben dit programma ’Do Something Different, Zorg voor Jezelf’, ontwikkeld met onze innovatiepartner Medicinfo en lokale mantelzorgers in Arnhem-Zuid.
 • Aan onze intranetberichten over mantelzorg is een chatfunctie verbonden. De reacties en ‘likes’ die we ontvangen, laten zien dat het thema leeft. Suggesties en voorstellen van medewerkers helpen ons met het verder uitbreiden van onze ondersteuning voor de medewerkers zelf. Zo wordt dankzij het enthousiasme van onze medewerkers over de pilot ‘Do Something Different, Zorg voor Jezelf’ voor onze klanten, dit programma nu ook beschikbaar gesteld voor medewerkers.
 • We betrekken collega’s actief bij onze jaarlijkse vrijwilligersprojecten ter ondersteuning van (jonge) mantelzorgers. Zo leren ze deze doelgroep beter (her)kennen.

Heeft u vragen over de aanpak van Coöperatie VGZ, neem dan contact op met Gwen van Roekel, senior adviseur, Coöperatie en Maatschappij, mail: g.vanroekel@vgz.nl.

Coöperatie VGZ is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties