Werk&Mantelzorg

Hoera Kindercentra

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 oktober 2013

Hoera Kindercentra biedt kinderopvang aan in Weert, Neudal, Nederweert en Peel en Maas. Naast dagopvang biedt zij ook buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en vakantieopvang aan. Het is een organisatie met 7 vestigingen en er werken 185 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek /nulmeting gehouden om inzicht te verkrijgen hoe thema leeft binnen de organisatie
  • Uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd en besproken in onze werkoverleggen
  • Berichtgeving over mantelzorg en de regelgeving op intranet
  • Er wordt in het kader van de Dag van de Mantelzorg aandacht besteed aan het thema middels een feestelijke bijeenkomst in de gemeente waar ook de Erkenningen ‘Mantelzorgvriendelijke organisatie’ worden uitgereikt.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Mantelzorgbeleid is opgesteld en bekend gemaakt bij onze medewerkers
  • Mantelzorg is opgenomen als vast punt tijdens de jaargesprekken tussen leidinggevende en medewerker
  • Leidinggevenden gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
  • Leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
  • We zorgen ervoor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid steeds aandacht is voor werk en mantelzorg.
Hoera Kindercentra is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties