Werk&Mantelzorg

VCP

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds:
14 oktober 2010

Vakcentrale voor Professionals (VCP) (voorheen Vakcentrale MHP) behartigt de gezamenlijke belangen van alle professionals. De ongeveer 50 aangesloten verenigingen richten zich als belangenbehartiger op ‘het vak’ en de ‘professie’.
De professional, georganiseerd rond bedrijf en beroep, staat daarom centraal. De Vakcentrale voor Professionals heeft tot doel de gezamenlijke sociaal-economische en maatschappelijk belangen van de leden van aangesloten werknemers-verenigingen uit het bedrijfsleven en bij de overheid te behartigen.

VCP is van mening dat werknemers hun werk goed moeten kunnen combineren met mantelzorgtaken. Dit is een belangrijk speerpunt van de organisatie. VCP zag in dat goed voorbeeld goed doet volgen en is daarom met het eigen personeelsbeleid aan de slag gegaan. Door zelf mantelzorgvriendelijk te werken staan ze sterker in het gesprek hierover met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid. De VCP is de eerste vakcentrale en eerste kleine organisatie met de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.

Waarom aandacht voor werk en mantelzorg?

VCP is een kleine organisatie met negen werknemers. ‘Kleine organisaties hebben alle medewerkers heel hard nodig, daarom kan bij kleine organisaties de druk groot zijn. Werknemers werken vaak door alsof er niks aan de hand is. Het risico is dan dat ze overbelast raken en overspannen thuis komen te zitten. Anderen gaan door mantelzorgtaken minder werken of stoppen zelfs helemaal. Dat heeft gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever. Met mantelzorgvriendelijke regelingen en mogelijkheden voor maatwerkafspraken is dit te voorkomen’. De combinatie werk en mantelzorg moet volgens voorzitter Richard Steenborg dan ook net zo bespreekbaar worden als de combinatie werk en kinderopvang.

Concrete activiteiten

VCP:

 • heeft het Arbeidsreglement gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • zorgt ervoor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid steeds aandacht is voor werk en mantelzorg.

Mogelijkheden voor de werkende mantelzorger

In het arbeidsreglement heeft VCP een mantelzorgvriendelijke passage opgenomen. Deze biedt werknemers de mogelijkheid van buitengewoon verlof en/of onbetaald verlof voor mantelzorg. Zorg voor naasten (mantelzorg) wordt breed gedefinieerd en omvat niet alleen de zorg voor familie maar ook voor anderen in de omgeving van de werknemer. Voorheen kon alleen buitengewoon verlof aangevraagd worden bij ernstige, levensgevaarlijke ziektes van naaste familieleden.

Ook mag de werkende mantelzorger gebruik maken van de onderstaande mogelijkheden. Zo kan de werknemer het werk blijven combineren met de zorg.

De mogelijkheden zijn:

 • aangepaste (flexibele) werktijden
 • tijdelijke vermindering betaalde arbeidsuren
 • opsparen vakantieverlof
 • thuiswerken
 • gebruik maken van communicatiemiddelen van de organisatie
 • tijdelijk aanpassen van het takenpakket
 • wisseling van werkdagen
 • meer werken in minder dagen