Werk&Mantelzorg

Xtra

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Xtra heeft 35 locaties en er werken in totaal 1400 mensen. Bij de werkmaatschappijen van Xtra die met het thema aan de slag zijn gegaan: VOOR Welzijn, MOOI Welzijn en Zebra Welzijn werken 755 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer
 • Berichten op intranet, toelichting op regelingen en waar men deze kan vinden
 • Workshop voor werkende mantelzorgers
 • Workshop voor de managers

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De onderzoeksresultaten en verbeterpunten zijn gecommuniceerd met een oproep deel te nemen aan bijeenkomsten om tips en aanbevelingen op te halen.
 • Er is een workshop gegeven aan werkende mantelzorgers waarin de onderzoeksresultaten zijn besproken en waar tips en aanbevelingen voor de organisatie zijn opgehaald.
 • Er is een workshop gehouden voor leidinggevenden waar de onderzoeksresultaten zijn besproken en de tips en aanbevelingen van de mantelzorgers zijn meegegeven.
 • De combinatie werk en mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens functioneringsgesprekken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar oplossingen
 • Daarnaast gelden de wettelijke (verlof)regelingen zoals: sparen voor verlof, persoonlijk budget, thuiswerken of (tijdelijk) minder werken en (tijdelijk) minder zware verantwoordelijkheden (volgens CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg of gehandicaptenzorg).

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg wordt herhaaldelijk onder de aandacht gebracht, evenals de regelingen uit de CAO. Dit gebeurt via wijzijnxtra.nl. Op dit intranet staan ook de regelingen benoemd met linken naar externe ondersteuningsmogelijkheden.
 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens functioneringsgesprekken.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Er is jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Betty Boomsma, beleidsmedewerker, mail: b.boomsma@voorwelzijn.nl

Xtra is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties